Tine åpner nytt meieri på Flesland Kombinerer moderne teknologi med avanserte distribusjonsrutiner

av Kristin Bredesen

Tine bygger nå et nytt og moderne meieri på Espehaugen ved Bergen lufthavn, Flesland, som skal være innflytningsklar 1. august i år. I dette prosjektet har Sweco hatt rådgivningsansvaret mens Bergen Elteknikk AS har stått for de elektrotekniske arbeidene.  – Vi er i ferd med å ferdigstille installasjonsarbeidene, som både har vært lærerikt og krevende, sier daglig leder/elektroinnstallatør Tom Gjendemsjø i Bergen Elteknikk.

Det nye meieriet med terminal på Flesland er kostnadsberegnet til ca. 850 millioner kroner. Anlegget vil bestå av både produksjon, lager og distribusjon og vil bidra til å styrke TINEs konkurransekraft mot stadig mer internasjonal konkurranse. Det nye meieriet vil bli blant de mest effektive og mest miljøvennlige i TINE-systemet. Det omfatter moderne løsninger for energibruk og miljø som gjør selskapet godt forberedt på det grønne skiftet i norsk industri.

Produksjons- og distribusjonsanlegg

Tines meieri vil både være et produksjons- og distribusjonsanlegg. Det vil ha en daglig kapasitet til å motta og behandle ca. 300 000 liter melk og å tappe ca. 230 000 kartonger til hele Bergensregionen. Swecos har hatt oppdraget med å utarbeide forprosjektet med grunnlag for entrepriser for prosessutstyr, lagersystem, bygg og utomhus. Selskapet har dekket alle fag hvor de mest sentrale er prosess, logistikk og arkitektur.

Solcelleanlegg på tak

Bergen Elteknikk startet de elektrotekniske arbeidene i oktober 2017, som blir overlevert 1. august 2019. – Når elektroarbeidene startet i 2017 begynte vi med å legge jording i grunnen og lynvernanlegg. Når bygningsarbeiderne begynte å kle vegger, la vi føringsveier og trakk stigekabler, sier Gjendemsjø. – Her det lagt flere titusenmeter med kabler. Det spesielle med prosjektet, er at vi har montert et kjempestort solcelleanlegg på taket. Vi har installert solcelleanlegg tidligere, men aldri i denne dimensjonen og størrelsen som nå. Anlegget kan produsere 650 kW med strøm, som gjør deler av produksjonsarealet selvforsynt. Dette er et av de største anleggene som vi har utført og har tilført oss uvurderlig kompetanse på montering av et slikt solcelleanlegg. Erfaringen vi har høstet herfra vil vi ta med oss i tilsvarende fremtidige prosjekter.

Kombinasjon av sterk og svakstrøm

Elektroarbeidene på Tine meieriers nye anlegg på Flesland har vært en kombinasjon av sterk og svakstrøminstallasjoner. – På sterktrøm har vi levert hovedtavler og underfordelinger, UPS-anlegg, nødlys, LED-belysningsanlegg med lysstyring og solcelleanlegget. Det skal forsynes strøm fra tavler til prosessanlegget. Tre transformatorer vil forsyne anlegget med til sammen 7 500 Amp til underfordelinger over hele anlegget. Vi har også levert strømskinner på 1600 Amp. Det har vært utfordrende å mekke disse sammen på millimetermål, sier Gjendemsjø. – På svakstrøm har vi levert datanettverk med fiber. Her har vi brukt en blåsemaskin til å blåse fiber med en avstand på 300-400 meter. Videre har vi montert alarm-, brannvarslingsanlegg, adgangskontroll, innbrudd og ITV.  På det meste har vi vært 40 montører på anlegget mens vi nå er nede i 20.

Syrefast stål

Når meieriet tas i bruk vil det ha rene soner der de ansatte må bruke spesialklær. Det vil bli brukt en god del kjemikalier og i disse sonene har vi montert syrefast stål i kabelbroer og armaturer for å unngå rustdannelse, sier Gjendemsjø. 

Faglig utfordrende

Prosjektarbeidet har vært faglig utfordrende og krever at vi som installatør har god faglig tyngde og kunnskap i bunn. Våre montører har gjort en kjempeinnsats for å komme i mål. Vi har fått ny erfaring som vi vil ta med oss i andre prosjekter, sier Gjendemsjø. Han mener samspillet mellom alle fag i bygging og ferdigstillelse av industrianlegg er avgjørende for måloppnåelse. Den største utfordringen er å koordinere alle arbeidsoppdrag på en effektiv måte slik at vi kommer i mål til rett tid. Her har Sweco, som prosjekteringsansvarlig, gjort en utmerket jobb.

Totalentreprisemarkedet

Bergen Elteknikk har 40 ansatte og driver i totalentreprisemarkedet hvor de både prosjekterer og utfører installasjoner. – På grunn av stort arbeidspress med Tine-anlegget i 2018, har vi benyttet en del innleid arbeidskraft slik at vi har vært i stand til å utføre alle oppdrag vi hadde påtatt oss. I administrasjonen er vi 7 ansatte og har tatt inn 6 lærlinger, sier Gjendemsjø.  For Bergen Elteknikk er lærlinger viktig for å opprettholde rekrutteringen til elektrofaget.

Installatøren omsatte for ca. 60 millioner kroner i fjor og er en mellomstor elektroentreprenør i Bergens området. – Vårt primære satsingsområde næringsbygg og industri.

Teknologisk ledende anlegg

Tine Meierier på Flesland blitt et teknologisk ledende anlegg med optimale produksjonsprosesser og logistikkløsninger. Løsningene vil sikre miljøvennlig produksjon og et lavt energiforbruk. Bergensmarkedet, som er landets nest største på meieriprodukter, blir viktig for TINEs videre vekst.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar