Tror på et solid 2021

av Kristin Bredesen

Sonepar i Oslo fortsetter å dra i land gode kundeprosjekter. – Årets første kvartal er tradisjonelt relativt rolig, men med et stabilt tilfang av nye prosjekter tror vi 2021 kan bli et relativt godt år totalt sett, sier regionssjef og avdelingsleder Bjørn Berntzen.

Stor prosjektaktivitet var også det som reddet inn 2020 som helhet. Også i 2021 er aktiviteten i prosjektmarkedet god. – Frem til Coronaen slo inn var utviklingen meget sterk, deretter merket vi at aktiviteten ble lavere i noen måneder, før den tok seg godt opp på høstparten. Alt i alt må vi være fornøyd. Vi hentet oss godt inn med leveranser på flere betydelige prosjekter, sier Berntzen og trekker spesielt frem betydelige leveranser til Lys og Varme på prosjekt Valle View, flere rehabiliteringer av skolebygg med AG Elektro samt et kjempeprosjekt med Hauge Elektro på det nye hovedkontoret til OBOS, der Sonepar er totalleverandør av elektromateriell.

Sonepar avd. Oslo

Aktiv kundepleie

Berntzen har ledet avdelingen i 25 år, avdelingen omfatter Stor-Oslo og deler av Akershus, et viktig markedsområde hvor Sonepar har en betydelig markedsandel. På avdelingen har han ansvar for 13 ansatte, fire av dem fokuserer kun på utesalg. – Det høye antallet uteselgere bidrar til å holde resultatene på et jevnt godt nivå, slår han fast.

I november 2019 flyttet avdelingen til nye og freshe lokaler i Østensjøveien 19. De lyse og moderne lokalene inneholder alle fasiliteter, det blir verdsatt av kundene så vel som ansatte.

– Vi arbeider aktivt mot gamle så vel som nye kunder med markedsaktiviteter og kampanjer, som viser det vi er best på; kompetanse, logistikk, fornuftige priser og et suverent vareutvalg, det gir gode resultater, sier han.

«Prosjektaktiviteten kommer»

Tross situasjonen er starten på året bra, og vi er optimistiske med tanke på 2. halvår. – Aktiviteten i markedet er tradisjonelt ikke den beste i mars/april, men bruker vi fjorårets om målestokk kan vi vente oss et etterslep
på sensommer og høsten som virkelig vil sette fart på aktiviteten igjen. Vi har fått inn en god del prosjekter med oppstart i sommer og høst, som lover godt for driften fremover og kundene våre holder foreløpig
stand med jevn aktivitet. Vi kan ikke stikke under en stol at gjentatte nedstengninger gjør at en rekke bransjer som hotell, restaurant og varehandel ikke er på bestiller siden om dagen, til det er utsiktene fortsatt for usikre.
Dette er med på å redusere tilfanget av oppdrag i servicemarkedet. Sammen med kundene våre, og resten av Norge, satser vi nå på økt forutsigbarhet etter hvert som vaksinasjonsprogrammet skrider frem, da vil
det nødvendigvis også være et etterslep fra disse bransjene som vil være med på å sette god fart på hjulene igjen, sier han.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar