Unge og nye i arbeidslivet

av Kristin Bredesen

– Lærlinger er unge og nye i arbeidslivet. De mangler erfaring og trening i å hanskes med
komplekse oppdrag som møter dem på arbeidsplasser,
sier fagsjef HMS Eirik Remo i Nelfo.

På skolen jobber som regel de kommende lærlingene med en oppgave av gangen, mens i elektrikeryrket
må lærlingene forholde seg til mange samtidig. En undersøkelse Iris har gjort for Arbeidstilsynet viser
at hver fjerde lærling er involvert i ulykker. Nesten 45 prosent av lærlingene har vært innblandet i nestenulykker.

– De fleste ulykker skjer i småbedrifter mens store har verneombud og arbeidsmiljøutvalg for å forebygge hendelser, sier fagsjef HMS Eirik Remo i Nelfo.

– De fleste ulykker skjer i småbedrifter mens store har verneombud og arbeidsmiljøutvalg for å forebygge hendelser. I mindre bedrifter kan enkeltindivider påvirke kulturen på arbeidsplassen. Mange bedriftslederne mener det er viktig å jobbe med kultur og holdninger. Ofte blir det med fine formuleringer og
lite handling viser Iris forskningen,
sier Remo.

Brudd på FSE-forskriften

– Flere hendelser i ulykkesstatistikken til DSB viser at lærlinger ikke spenningstester som en del av selve
jobben, mens andre hendelser er knyttet til utilsiktet innkobling. Strømmen blir ukontrollert slått på mens lærlingen jobber med det elektriske anlegget,
sier Remo.

For mange lærlinger skader seg

– Hva er bak årsaken til at det skjer ulykker og hvordan følges lærlingene opp i bedriften? Jobber de alene eller har de med seg en som har læringsansvar? Jobber lærlingene selvstendig eller følges de nøye opp?

Som lærebedrift har arbeidsgiver ansvaret med at lærlingen får riktig opplæring og ivaretas på lik linje med andre ansatte. Skjer det en alvorlig hendelse vil myndighetene stille spørsmål om hvordan oppfølgingen av lærlingene praktiseres, sier Remo. Han mener det er viktig å gå igjennom bedriftens rutiner for oppfølging av lærlingen. –Vedkommende må føle seg trygg i opplæringssituasjonen.

Gjør lærlingene til gode håndverkere

– Vi må gjøre lærlingene til gode håndverkere og ha gode oppfølgingsrutiner. Det er viktig å ha en bevisst holdning til hvilke arbeidsoppgaver lærlingen settes til. Lærlinger er unge mennesker på vei inn i yrket. Derfor er det viktig å gi dem god støtte og veiledning slik at de får en god opplevelse av sitt fremtidige yrke, sier Remo til slutt.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar