Utleie av arbeidskraft

av Kristin Bredesen

Nelfo-bedrifter velger utleie av arbeidskraft til andre medlemmer enn permittering. En av fire benytter seg av denne ordningen. – Våre medlemmer er opptatt av å hjelpe hverandre i de krevende koronatider som vi opplever nå, sier adm. direktør Ove Guttormsen i landsforeningen.

Ferske tall fra NHOs medlemsundersøkelse fra februar i år viser at 25 prosent av Nelfo-bedrifter har leid inn arbeidskraft mens 18 prosent har leid ut. Medlemsbedriftene har lange tradisjoner med innleie av personell. I koronaåret 2020 har bedriftene blitt ulikt rammet.
– Vi har et godt utbygd lokalapparat og god kunnskap om bedrifter i nærområdet. Det gjør oss i stand til å formidle arbeidskraft, sier Guttormsen. Han mener tiltaket er med på å utjevne etterspørselen i markedet.

Velutbygd lokalt marked

Et godt og velutbygd lokalt marked kommer primært medlemmene til gode.
– Det gir oss ekstra styrke og sikkerhet nå som grensene til utlandet er nedstengte. Vi har en ekstra buffer å lene oss på når det er mangel på arbeidskraft på grunn av strenge innreisebestemmelser. Deler av bransjen vil alltid ha mye å gjøre mens andre sliter med å få oppdrag. Vi er godt fornøyd med ordningen som fagbevegelsen støtter.

God ordning

– Vi har gode tradisjoner med å hjelpe hverandre. Fordelen er at vi bevarer kompetansen når det er mindre med oppdrag. I stedet for å si opp folk leier vi ut montører til bedrifter som trenger hjelp. Samtidig er det en styrke for medlemsbedriftene og holde høy kvalitet på arbeidene som blir utført, sier Guttormsen.

Jobbsikkerhet

– Hvilken betydning har det for Nelfo at fagforeningene stiller seg positivt til ordningen?
– Tradisjonelt har vi et godt samarbeid med fagorganisasjonen (EL&IT) mht utleie av arbeidskraft. Det gir økt grad av jobbsikkerhet for elektrikere, samtidig som vi beholder kompetansen i tider med varierende jobboppdrag. Dette er noe alle parter i arbeidslivet tjener på, mener Guttormsen. – Erfaringene vi har høstet så langt gjorde oss godt forberedt på hva som skjedde da koronapandemien traff markedet hardt i fjor vinter. I tilfelle nye pandemier er vi bedre rustet til å takle slike hendelser i fremtiden.

Ingen lokale begrensninger

– Hadde vi ikke hatt ordningen med utleie av arbeidskraft, ville vi fått problemer med å dekke etterspørselen etter montører nå som grensene er nedstengte. Nå kan medlemmene drive «business as usual» selv om bemanningen til tider er for liten, sier Guttormsen. Han forteller at Nelfo teoretisk kan leie ut arbeidskraft til bedrifter over hele landet. – Det er ingen lokale begrensninger bortsett fra reiserestriksjoner.

Klart seg bra gjennom krisa

– Elektrobransjen har klart seg bra gjennom krisa med noen få unntak. Medlemsbedrifter som jobber mot reiseliv, herunder hoteller og restauranter, opplever nedgang i etterspørselen. I prosjektmarkedet er det usikkerhet mens rehabilitering og nybygg går bra. Vi ser også at folk bruker mer penger på hytter og fritidseiendommer.
Installatører som er engasjert i slike oppdrag, opplever god arbeidsetterspørsel, sier Guttormsen. – Når det er sagt, er det større usikkerhet til hvordan jobbutsiktene blir fremover.

Riktig kompetanse

– Kan det være aktuelt å leie inn arbeidskraft fra ikke medlemsbedrifter?
– I nødstilfeller kan det bli aktuelt men kravet er at elektroentreprenørene kan tilby fagarbeiderkompetanse, sier Guttormsen, som håper at flest mulig Nelfo-medlemmer benytter seg av ordningen.

Tilpasningsdyktighet

– Hvilke erfaringer har dere høstet etter ett års praksis med utleie av montører og hvordan blir ordningen fremover?
– Jeg er imponert over tilpasningsdyktigheten til bransjen og evnen de har vist med å jobbe under rådende forhold. Hvor lenge pandemien vil vare har jeg ingen formening om, men vi må nok regne at det vil ta en god del tid før samfunnet er på fote igjen. I mellomtiden må vi tilpasse oss enhver situasjon som kan oppstå,
sier Guttormsen til slutt.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar