Verdens smarteste kontorbygg

av Kristin Bredesen

Atea har vært med på å bygge verdens smarteste kontorbygg på Sola. Titusenvis av sensorer lærer og utvikler bygget under bruk. – Prosjektet er vår lekegrind der vi kan prøve, feile og utvikle fremtidsrettede løsninger tilpasset våre behov, sier Espen Riska, leder for Atea Stavanger.

Sola Airport Arena Bygg A er et kontorbygg på over 3000 kvm. Prosjektet er et samarbeid mellom Hellstø gruppen som byggherre, Atea som leietaker, og Skanska som entreprenør. – Vi var med i planleggings- og byggeprosessen, som ga oss en unik mulighet til å påvirke utformingen. På Sola har vi et konvergert nettverk som henter data fra sensorer til vår digitale plattform hvor alt lagres, samtidig som det gir strøm til mange av våre sensorkilder. Vi tilfører datakraft til våre PC-er og servere og tilfører sensordata på en ny og rasjonell måte. Vi har testet nytteeffekten av dataene og hvordan vi kan tolke dem med. Dette gjør at vi kan synliggjøre brukerscenariene for våre kunder, og ikke bare gjøre «powerpoint-engineering», sier Riska.

Bygget endres i takt med utviklingen

– Sola Airport Arena Bygg A som ble offisielt åpnet i april i år er et plussenergibygg, som kan bli en bransjestandard for smarthusteknologi, sier Espen Riska, leder for Atea Stavanger.

I forprosjekteringsfasen var hovedentreprenør Hellestøl Gruppen, entreprenør Skanska og ATEA på befaring blant annet på smartbygget «The Edge» i Amsterdam. Det har raget på toppen av smarte bygninger i Europa. Det blir kalt det grønneste og mest intelligente bygget i verden med over 25.000 sensorer som hele tiden registrerer og lærer. – Vi besøkte The Edge og flere andre signaturbygg i Smart-klassen andre steder i Europa.  Vi fikk gode innspill på hva som var mulig å realisere på Sola. Målet var å skape et levende bygg, som kontinuerlig oppdateres med ny teknologi, sier Riska. – Vårt inntrykk var at de europeiske signalbyggene og «The Edge» hang etter med fremtidsrettede teknologiske løsninger. Utviklingen på IT generelt og smart teknologi spesielt, krever at vi hele tiden er i forkanten av utviklingen. Fra vi begynte å planlegge verdens smarteste bygg på Sola var vi oppmerksom på hvilke fallgruver vi kunne falle i.

Høster lovord fra byggebransjen

Sola Airport Arena Bygg A ble offisielt åpnet i april i år, og har solceller på tak, energibrønner og fortregningsventilasjon. – Dette er et plussenergibygg, som kan bli en bransjestandard for smarthusteknologi, sier Riska. Han kan fortelle at bygget høster lovord fra både private-, kommunale og statlige aktører. – Vi får jevnlig forespørsler om å få se bygget live, både fra politisk hold, kunder og leverandører. De som kommer ønsker å få kjennskap til måten vi har løst prosjekterings-, bygnings-, drift-, service- og vedlikeholdsoppgavene. I tillegg er selvsagt bærekraftelementet sentralt når lokale og nasjonale politikere viser engasjement og interesse. Som leietaker har vi deltatt aktivt i byggeprosessen. Vi har kjempet mot etablerte rutiner, gitte og uskrevne sannheter fra byggebransjen. Vi har bevisst styrt unna dette i prosjektet. Utfordringen er å få alle brikker til å henge sammen. Dette er et levende laboratorium som kontinuerlig må oppgraderes. Å få de ansatte til å forstå at ikke alt virker som det skal fra dag en, er krevende. Derfor må vi være i forkant av teknologiutviklingen få til en optimal samhandling. 

IP-basert nettverk

Bygget har et konvergert, IP-basert nettverk hvor all informasjon lagres i en database. Kunstig intelligens bearbeider dataene, utvikler bygget og den interne arbeidsflyten. – All bygningsinformasjonen hentes fra lysarmaturer, bevegelsessensorer, trådløse nett og sensornettverk. Databasen og den digitale plattformen visualiseres gjennom en digital tvilling, som i praksis er en 3D modell av bygget. Vi kan gå inn i bygningskonstruksjonen med 3D-briller (visualiseringsbriller) og få sanntidsdata om hvert rom med hensyn til luftkvalitet, temperatur og hvor mange mennesker som er i rommet. Vi kan også få tilgang på FDV-dokumentasjon og informasjon om brannsoner i den digitale tvillingen. Dermed slipper driftsmedarbeidere å bla seg gjennom flere 100 sider med dokumentasjon, sier Riska.

Trådløse funksjoner

Sensorer på lyskilder kommuniserer med yr.no slik at temperaturen og styrken på lyset holder seg på 21 grader uavhengig av solskjerming dersom det er temperaturen brukeren foretrekker. – Overtidsmat i kantinen kan forhåndsbestilles, det samme gjelder for overskuddsmat som kan tas med hjem. Betalingen skjer via Vipps, sier Riska. Han legger til at allefunksjoner er trådløse. – Lyset styres fra mobilen. Lampene registrerer både bevegelse, varme og lysinnfall for å kunne tilpasse seg brukerens ønsker og behov. På pristopper kan bygget for eksempel dra veksel på batterikapasiteten til firmabiler på parkeringsplassen. På tider av døgnet hvor prisen er på sitt laveste, lades bilene opp igjen. Mulighetene er store, men Tesla-kongen Elon Musk setter en begrensning for dette med få funksjonsmuligheter i Teslaene. Nissan er faktisk den første bilprodusenten der vi kan hente ut/lade strøm fra bilbatteriene, sier Riska. – Vi jobber kontinuerlig med å tilpasse funksjonene til brukernes behov, det være seg bestilling av overtidsmat til renholdspersonell som vasker områder som faktisk er i bruk. Bygget oppleves som behagelig, ryddig og intelligent. Kunstig intelligens bearbeider databasen og gir informasjon som er med på å utvikle bygget og arbeidsflyten videre.

Velferd, bærekraft og selvråderett

ATEA Sola bygger på fundamentene velferd, bærekraft og selvråderett. – På velferdsområdet skal våre medarbeidere føle at de blir godt ivaretatt med bl.a. riktig luft- og lyskvalitet. Belysningen følger dagsrytmen og kan justeres individuelt. Ventilasjonssystemet styres ut fra hvor mange mennesker som er i bygget til enhver tid. Med selvråderett har de ansatte muligheten til å bestemme over sin egen hverdag. Teknologien er fleksibel slik at medarbeiderne kan jobbe hvor som helst i bygget med trådløs nettverkstilgang og fri sitteplass. Vi har også aktivitetsbasert arbeidstilgang på rom, fokussoner, bibliotek, video- og konferanserom der de har stor grad av selvråderett. De kan også velge å jobbe hjemmefra med tilgang på video- desktop løsninger.

Dreining fra sterk- til svakstrømleveranser

I prosjektet har vi utfordret elektroinstallatører. – Fra å ha hatt en monopolsituasjon på strømleveranser inn i bygg, har nå situasjonen blitt snudd på hodet. Vi ser en sterk dreining fra sterk- til svakstrømlinstallasjoner. Bruk av LED-armaturer og styringssystemer har redusert energiforbruket og er viktig for vårt bærekraftelement. Våre nettverkseksperter kan nå utføre tradisjonelle elektrofagoppdrag, sier Riska. Han mener det er viktig at bransjen utdanner montører med spesialkompetanse innen tele og data og da spesielt på 12 volts anlegg. – De må også tilegne seg god kunnskap om Power over Ethernet (strøm over nettverket). I Sola Airport Arena Bygg A utgjør elektroinstallasjonsandelen ca. 30 prosent.

Må tilegne seg kunnskap om distribusjon

Bransjen må være godt forberedt på fremtidens byggestandarder. – På IT-området har vi vært opptatt av distribusjon. Kodak, som var enerådende på fotofilm markedet, forsto ikke distribusjonsbegrepet. Den gamle giganten gikk konkurs tidlig på 1990-tallet fordi de ikke klarte å møte morgendagens digitale samfunn. Selv om de satt med rettighetene til digitalt foto, klamret de seg fast til fotofilm. Forretningsstrategien slo feil og tok knekken på selskapet. – Elektrobransjen står på mange måter i samme situasjon som Kodak. Skal bransjen unngå å havne i samme situasjon, må de spesialisere seg på IoT og da primært svakstrøm og nettverksbaserte tjenester. I moderne og fremtidsrettede bygg blir behovet for å trekke ledninger og montere stikkontakter sterkt redusert, sier Riska. – Mitt tips er at elektrobransjen tilpasser seg den digitale fremtiden. Å lære seg IT-faget er ikke gjort over natten, og jeg ser konturene av sammenslåinger og samarbeid på tvers av elektro- og IT bransjen, noe vi på vår banehalvdel er svært positive til. Det krever riktig forretningsstrategi som er tilpasset morgendagens, sier han til slutt.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar