Vi har alle et ansvar for et trygt arbeidsliv

av Kristin Bredesen

– Vi har alle et ansvar for et trygt arbeidsliv i Norge, sier adm. direktør Ove Guttormsen i Nelfo. – De som kjøper håndverkstjenester svart har et like stort ansvar som de som selger tjenestene.

– Først og fremst er svart arbeid ran av fellesskapets verdier og det skjer mye kriminalitet i kjølvannet av slik lovbrudd. Vi registrerer at arbeidskriminalitet og useriøsitet har økt en del under koronakrisen. Norsk næringsliv jobber nå på en helt annen måte enn før pandemien slo til for fullt. Mange jobber fra hjemmekontor og er nett tilkoblet. Våre medlemsbedrifter har tilgang på gode digitale veiledere og sjekklister med hva du bør være oppmerksom på ved bl.a. vareinnkjøp, sier Guttormsen. Her viser han til den den gamle sannheten – er tilbudet for godt til å være sant bør alarmbjellene ringe.

Mangel på kvalifikasjoner og etterrettelighet

På spørsmål om hvilke kriminelle skurker bransjen utsettes for, svarer Guttormsen: – Mangel på kvalifikasjoner er det ene sporet mens det andre er mangel på etterrettelighet. Bruker man kvalifiserte elektrikere øker sjansen for at man følger gjeldene standarder. Er det kvalitet på et ledd er sjansen stor for at det også er i de andre. Det er også viktig at du som kunde sjekker om oppdragsgiver/ installatør har lærlinger. Seriøse elektroentreprenører tar inn lærlinger og er et godt tegn på at de lever etter arbeidslivsbestemmelsene. Frende Forsikring gjorde nylig en undersøkelse som viser at 25 prosent av befolkningen enten har brukt ukvalifisert arbeidskraft eller utbedret elektroarbeider selv. Konsekvenser ved f.eks. brann kan få katastrofale følger, ikke bare for menneskeliv men også

Sjansen for å bli tatt har økt

– Myndighetene og bransjen har oppnådd gode resultater med å oppdage arbeidskriminalitet. Her kan nevnes uropatruljen i Trondheim og Fair Play i Oslo. Myndighetene med A-krim i spissen har nå et helt annet fokus på denne type kriminalitet. Sjansen for å bli tatt har de siste årene økt, sier Guttormsen. Han mener vi skal være forsiktig med å slå fast hvor de kriminelle miljøene kommer fra. – Å ha et godt kontrollapparat er avgjørende for at noen ikke lar seg friste til å velge svart. Useriøst arbeid er galt uansett opphav, påpeker han.

Ran av felleskapets verdier

Arbeidskriminalitet tapper samfunnet for flere hundre millioner kroner årlig. – Det er et ran av fellesskapets verdier, som ingen ønsker eller er tjent med. Jeg opplever at både bransjen og det offentlige arbeider målrettet for å begrense slike hendelser, sier Guttormsen. – For Nelfo er det helt avgjørende å ta skurkene. Vi lever av å levere kvalitet i alle ledd både på teknikk og økonomi og må ha høy tillitt både hos myndigheter og kunder. Vi har et tett samarbeid med myndigheter og utvikler systemer som avdekker useriøst arbeid, sier Guttormsen til slutt.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar