Vil ha næringslivet over på elektriske varebiler

av Kristin Bredesen

Det lokkes nå med et tilbud på inntil 50 000 kroner i klimarabatt for en elbil og 5 000 for laderen.

– Elvarebiler er langt billigere i drift enn fossilbiler, men mange bedrifter vegrer seg fra å ta steget over fordi slike varebiler er dyrere i innkjøp. Ved å tilby støtte til kjøp av elektriske varebiler og lader, håper vi å øke elektrifiseringen av denne delen av næringstransporten, sier adm.direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

– Ved å tilby støtte til kjøp av elektriske varebiler og lader, håper vi å øke elektrifiseringen av denne delen av næringstransporten, sier adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Inntil 50 000 i støtte per bil
Tilbudet har faste støttesatser basert på bilens motorytelse. Mens små elvarebiler med en motorkraft på under 80 hestekrefter får 15 000 kroner i støtte, og mellomstore elvarebiler får 25 000 i støtte, tilbyr Enova 50 000 kroner til bedrifter som investerer i elvarebiler med større motorkraft enn 120 hestekrefter.
– Vi er i god dialog med representanter fra både bruker- og leverandørsiden i utviklingen av tilbudet, og opplever stor interesse i markedet fra tilbudet ble lansert på forsommeren i fjor. Hvor godt vi lykkes avhenger av forhandlernes leveringsdyktighet. Vi har stor tro på at tilbudet kan fremskynde utviklingen i bruk av elektriske kjøretøy fra mindre håndverkerbedrifter til transportører med store flåter, sier Nakstad.

Søk om støtte før bilen kjøpes
Støttetilbudet gjelder kun ved førstegangsregistrering av bil. Bedriftene må søke om støtte før de kjøper bilen. Søknadsprosessen er automatisert og under normale forhold vil søkerne få svar innen få minutter. I tillegg til støtte kjøretøystøtte, kan bedriftene også få støtte til én lader per elvarebil som støttes av Enova med et fast beløp på 5 000 kroner per lader.
– Ved å tilby støtte til kjøp av elektriske varebiler og lader, håper vi å øke elektrifiseringen av denne delen av
næringstransporten, sier adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Inngår i nullutslippsfondet
Støtten til elvarebil inngår i Nullutslippsfondet som ble lansert på forsommeren i fjor. Dette er en samling støttetilbud om skal kutte utslipp i næringstransporten gjennom en effektiv utrulling av nullutslippsløsninger. Det er satt av en milliard kroner ut 2020 til Nullutslippsfondet. – Med dette styrker vi satsingen på utrulling av nye løsninger i transportnæringen. Det nye tilbudet til elvarebil er et eksempel på nettopp dette. Samtidig holder vi trykket oppe på øvrige satsinger i transportsektoren med teknologiutvikling og infrastruktur for alternative drivstoff, sier Nakstad i Enova.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Otra Norge AS