Den smarteste reguleringen for takvifter

CAR15 kan regulere hele 15 takvifter. Vinterstilling for å presse ned varme eller sommerstilling for å evakuere bort varmen. Temperatur følere for optimal drift er inkludert.

Den smarteste reguleringen for takvifter