Utdanning

Her presenteres nyheter innen utdanning og kompetanseheving for elektrikere. I en stadig endrende tid og bransje er det et konkurransefortrinn å holde seg oppdatert på endringer og muligheter.