Stadig flere abonnerer på kunnskap

20/11/22
Utdanning
23/8/2023

Med Elflix har Nelfo gjort kompetansehevingen enda mer tilgjengelig. Etter lanseringen i februar har kompetanseplattformen nylig passert 150 betalende brukere.

I tillegg til de 1300 Nelfo-medlemmene som har aktivert gratis tilgang på deler av kompetanseplattformen til oppdatering og kompetanseheving.

Flere og flere elektrofagfolk oppdaterer, øker og repeterer kompetansen sin på Elflix, elektrobransjens nye opplæringsplattform. De som har full tilgang kan velge mellom 25 Nelfo-kurs og 250 kurs fra Videcation – her er det noe for enhver smak.

– Økningen i henvendelser og abonnement viser at stadig flere velger Elfix, sier markedssjef Gjermund Hovde i Nelfo.

– Vi har totalt 35.000 ansatte gjennom våre medlemsbedrifter, så dette er kun startskuddet, vi har absolutt et stykke å gå, men fortsetter antall brukere å vokse i samme tempo som nå, regner vi med å passere 250 betalende brukere i løpet av 2022. Vi forventer også at flere Nelfo-medlemmer registrerer seg som gratisbrukere. Nå kjører vi igang kampanjer med mål om 5000 registrerte gratisbrukere innen utgangen av året, sier han.

Nye kurs på trappene

Arbeidet med å gjøre Elfix enda bedre og mer brukervennlig, er en kontinuerlig pågående prosess. Snart kommer det nye kurs i it-sikkerhet og batterier. Før 2022 er over er planen å utvide tilbudet med nye kurs om Febdok, FSE og sluttkontroll. Når det gjelder det sistnevnte kommer det en løsning, der montører og lærlinger kan gjennomføre sluttkontrollen virtuelt. – Vi lager en virtuell leilighet hvor deltakeren kan bevege seg rundt for å utføre sluttkontrollen. For mange er dette kjent, mens for andre vil dette føre til en aha-opplevelse. Vi planlegger også et nytt kurs i it-sikkerhet med Torgeir Waterhouse, som en oppfølging til veilederen. Simultant er vi i gang med et prosjekt på samme tema, i samarbeid med Telenor, som har betydelig og verdifull kompetanse på området.

– Hvilket kurs er mest populært?

– Det er absolutt NEK 400:2022, som inneholder en rekke nyheter det er viktig å få med seg.

Neflix-lignende kompetanseløsning

Elfix gir muligheter til å abonnere på kunnskap i en Netflix-lignende løsning. Plattformen gir tilgang til nyttige elektrofaglige kurs i kombinasjon med et bredt og variert kurstilbud av businessrelaterte kurs. Det jobbes hele tiden med å øke andelen elektrofaglige kurs, målet er at kursinnholdet skal dekke behovet til den jevne elektrobedriften.

– Vi ønsket å senke terskelen for læring, slik at de som ønsker det kan få faglig påfyll og kunnskap på sine egne premisser, lett tilgjengelig og tidsbesparende. Vi har samlet landets ledende eksperter som formidler lettfattelige og engasjerende videokurs innen elektro, teknologi og ledelse, sier Gjermund Hovde i Nelfo.
Hvert videokurs består av korte leksjoner på ca. seks minutter hver. Kursene er pedagogisk bygget opp basert på forskning og erfaring med hvordan vi enklest og best tar til oss kunnskap.

Enkel kompetansekartlegging og -dokumentasjon

Elfix skal ikke bare levere kompetanseheving, men også dokumentere alle kompetansehevende tiltak, både via Elfix-plattformen og resten av Nelfo sitt kurstilbud.

– Hver bedrift får i løpet av 2023 sin egen kompetansematrise, med oversikt over hvem av de ansatte som har hvilken kompetanse. Dette forenkler kompetanseplanlegging og nødvendig og etterspurt dokumentasjon over bedriftens kompetanse, avslutter han.

Mer informasjon om Elfix og abonnementspriser finner du på www.elfix.no