NEK og andre standarder

Endringer og oppdateringer av standarder og forskrifter.