Faste ekom nett i boliger

11/3/22
NEK og andre standarder
3/8/2023

– I følge Norsk Elektroteknisk Komite (ekom) er det bygningseiers ansvar å avdekke behov for et fast ekom eller trådløst nett. Vi mener det er viktig å skape en bevisstgjøring om fordelene med et kablet nett i boliger, sier adm. direktør Leif T. Aanensen i NEK.

Vi ser at boligeier og utbygger ikke alltid har sammenfallende interesser under oppføring eller salg av bolig/leilighet. Utbygger ønsker kanskje å kutte kostnader mens boligeier vil ha sikker nettilkobling, sier Aanensen. – For NEK er det viktig å skape en bevisstgjøring om fordelene med et kablet nett, som for mange er den absolutt beste løsningen. I mange tilfeller velger utbygger den bort til fordel for et trådløst nett. I boligblokker med betong og armering, kan det oppstå driftsmessige utfordringer med et slikt nett.

Bygningsmessige utfordringer

– Installasjon av kablet nett i en bolig som allerede står ferdig, kan bli kostbart og medføre bygningsmessige utfordringer, sier Aanensen. – Derfor bør utbygger allerede i prosjekteringsfasen informere boligeier om fordelene med et kablet ekom nett og gi valgfrihet. Installasjon bør gjøres i henhold til NEK700, som er standarden for ekomanlegg i og mellom bygg. Vårt råd er at boligeiere bør tenke seg nøye om før de velger trådløst, som det eneste alternativet til å bære fremtidig ekom infrastruktur i bygget. Mange strømmer TV, Internett og telefon via kablede nettverk over WiFi, og jobber du på hjemmekontor er du avhengig av et stabilt og driftssikert ekom nett. Her vil et kablet nettverk øke tryggheten og stabiliteten.

Stor suksess

NEK700 henger tett sammen med NEK399. – NEK399 har så langt vært en stor suksess for netteiere. Årlig leverer leverandørindustrien ca. 35 000 skap. Vi registrerer at det er enkelte ekom-installatører som ikke bruker det tilrettelagte grensesnittet. I 2022 kommer vi til å rette søkelyset mot ekom installatører og er i dialog med flere ekom-aktører, herunder IKT Norge, for å øke bevisstheten om dette tilrettelagte grensesnittet.

Fiberoptiske anlegg

– I tillegg til NEK399 og NEK700 har vi NEK750. Denne omhandler hvordan fibernett bygges ut. Hvordan skal infrastrukturen rundt fiberen legges? Det er altså tre sentrale dokumenter, NEK750 omhandler bygging av fiberoptiske anlegg. NEK399 ser på grensesnittet mellom allmenne el- og ekomnett og bygningens el og ekom. NEK700 omhandler ekom installasjoner i bygninger. I år lanserer vi en ny versjon av NEK750 som baserer seg på en rykende ferske europeisk dokument, sier Aanensen til slutt.

Flere artikler i denne kategorien