Nå blir det enklere å bygge mikrohus

9/5/23
NEK og andre standarder
3/8/2023

Mikrohus er populært, fra 1. juli 2023 gjelder nye regler for frittliggende boliger på inntil 30 kvadratmeter. Det gjøres endringer i både byggteknisk forskrift (TEK17) og saksbehandlingsforskriften (SAK10).

POPULÆR BOFORM: Stive boligpriser og fokus på bærekraft får stadig flere til å åpne øynene for alternative boformer som mikrohus. Ghetty Image

Målet med de nye reglene er å legge til rette for alternative boformer, slik at det blir enklere og mer kostnadseffektivt å bygge mikrohus. Det endres ikke på kravene til sikkerhet og du må fortsatt søke hos kommunen for å sette opp en slik bolig.

Kjærkommen endring

– Ulike boformer er et pluss. Mange som ønsker å bo smått og enkelt har ventet på en endring i regelverket. De nye reglene åpner også for mer egeninnsats i husbyggingen, fordi vi ikke lenger krever bruk av ansvarlig foretak eller uavhengig kontroll ved oppføring, sier direktør i Direktoratet for byggkvalitet Per-Arne Horne.

Kommunene bestemmer

Det gjøres endringer i både byggteknisk forskrift (TEK17) og saksbehandlingsforskriften (SAK10). Reglene i plan- og bygningsloven forblir uendret, og mikrohuset kan bare plasseres på eiendommer som er regulert til bebyggelse. Mikrohus får færre byggtekniske krav enn en vanlig enebolig, men kommunale arealplaner kan sette begrensninger både for plassering av huset, hvordan og hvor mye du kan bygge på de enkelte tomtene.

– Rent praktisk hva består regelendringen i og hvilke konsekvenser får det for de som ønsker å bygge mikrohus?

– I byggteknisk forskrift er nå reglene for mikrohus til boligformål omtrent de samme som for fritidsboliger. Det betyr at mikrohusene blant annet er unntatt fra tilgjengelighetskrav og krav til bod og oppbevaringsplass. Kravene til ventilasjon og utsyn er også lempet på. Reglene i byggesaksforskriften er forenklet slik at det ikke er krav om bruk av ansvarlig foretak eller uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet ved oppføring av mikrohus. Samtidig er det viktig å huske på at det ikke er gjort noen endringer i kravene til sikkerhet. Alle skal bo trygt, uansett om de bor smått eller stort, i boligblokk i byen eller mikrohus ved skogkanten. Det er ikke gjort noen endringer i plan- og bygningsloven. Det betyr du må fortsatt søke hos kommunen for å sette opp en slik bolig. Kommunale arealplaner kan i tillegg sette begrensninger for hvor det kan plasseres eller oppføres mikrohus, sier Horne.

– Hva er bakgrunnen for regelendringen?

– Regelendringen har vært etterspurt fra mange som ønsket å bygge mikrohus, men som støtte på hindringer. De nye reglene er ment til å gjøre selve byggingen enklere og rimeligere, men du må fortsatt søke kommunen slik plan- og bygningsloven sier, på lik linje med andre boliger. Vi jobber nå med veiledningsmateriell som forhåpentligvis vil kunne være til hjelp for dem som vi sende gode søknader til kommunen.

– Er det flere i dag som ønsker å bo smått? Hvis så, hva er årsaken?

– Høye boligpriser, kombinert med muligheten mange nå har til å arbeide mer fra hjemmekontor, gjør nok at noen tenker nytt om hvor og hvordan de bor. Om mikrohus blir en stor trend, gjenstår å se. Jeg tror det er en boform som kan passe utmerket for enkelte, i noen faser av livet, mens det i andre faser av livet er helt uaktuelt.

– Forventer dere at regelendringene vil føre til at flere ønsker å bygge mikrohus?

– Akkurat hvor mange som vil benytte seg av muligheten, er vanskelig å forutsi. De nye reglene åpner for at man kan gjøre mye mer selv, når vi ikke lenger krever bruk av ansvarlig foretak eller uavhengig kontroll. Jeg vil tro det gjør at flere kan få muligheten til å bygge seg en liten bolig, sier Horne.

ÅPNER FOR MER EGENINNSATS: De nye reglene åpner også for mer egeninnsats i husbyggingen, fordi det ikke lenger kreves bruk av ansvarlig foretak eller uavhengig kontroll ved oppføring, sier direktør i Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) Per-Arne Horne.
(Foto: DIBK)

Hvilke regler gjelder?

  • De nye reglene gjelder for frittliggende boligbygninger på inntil 30 kvadratmeter bruttoareal, med én boenhet i én etasje uten kjeller. Bygningen kan ikke på noe punkt overstige en høyde på 4,5 meter over bakken.
  • Bygningen må brukes til boligformål og må inneholde alle hovedfunksjoner. Det vil si stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett.
  • En bolig på inntil 30 kvadratmeter må fortsatt bygges etter kravene i plan- og bygningsloven til for eksempel plassering av huset, og løsninger for vann og avløp, renovasjon, atkomst og parkering.
  • Man må søke kommunen om å plassere et mikrohus, på lik linje med andre boligbygninger.
  • Midlertidige plassering av mikrohus er normalt unntatt fra kravet om søknad dersom plasseringen kun varer inntil 2 måneder, men også her kan det finnes begrensinger i lokalt vedtatte planer.

Flere artikler i denne kategorien