Ny NEK 400 landbruk

17/2/21
NEK og andre standarder
3/8/2023

NEK har kommet med en ny utgave av NEK 400 Landbruk. Den nye utgaven er oppdatert i forhold til kravene NEK 400:2018 og gir veiledning i forhold til de spesielle utfordringene som landbruket
opplever. Korrosjonsproblematikk har blitt adressert med en veiledning til hvilke hensyn som må tas.

NEK 400 Landbruk er et tillegg til NEK 400 som gir installatører en veiledning om hva de må ta hensyn til i en driftsbygning. I fjøs og låver er det for eksempel gass og støv som utgjør en fare for eksplosjon og brann. Dette er forhold montører må være klar over og ta hensyn til i arbeidet med el-anlegg. Landbruksbygninger er ikke en spesiell del av installatørenes kompetansekrav. I samarbeid med blant annet Landbrukets Brannvernkomite har man derfor tatt fram NEK 400 Landbruk for å tydeliggjøre kravene og gi gode veiledninger til utførelse av installasjonene.

Det elektriske anlegget må fungere optimalt

Gårdsdrift er mer enn noen gang avhengig av at det elektriske anlegget fungerer som det skal. Det er tøffe ytre påvirkninger i driftsbygninger. Syreholdige gasser, fukt, vann, støv, temperaturvariasjoner, høy energiflyt og brennbare omgivelser, utgjør et vanskelig miljø for elanlegg. Derfor må det gjennomføres grundig prosjektering og fagmessig utførelse av el-anlegget.

El-kontroller bør utføres med jevne mellomrom

Bygningseier bør med jevne mellomrom foreta el-kontroll av driftsbygningene for å avdekke mangler i det elektriske anlegget. I kombinasjon med veiledningene i NEK 400 Landbruk kan man derfor utbedre feil før det får dramatiske konsekvenser. Statistikkene for brann i landbruket viser da også en fallende tendens.

Trygge driftsbygninger

– El-kontroll er viktig for å sikre trygge driftsbygninger både i landbruket og i samfunnet ellers. Spesielle miljøer som i fjøs gjør at faren for brann er høyere enn i de fleste andre driftsbygninger. Når det avdekkes mangler er det viktig at de utbedres i henhold til NEK For å sikre at installasjonen oppgraderes i henhold til standarden i driftsbygninger, bør man ved kontraktsinngåelse presisere at arbeidet skal utføres i henhold til NEK 400 Landbruk, sier fagsjef i NEK og ansvarlig for NEK 400 Landbruk, Espen Masvik.

Korrosjon og tæring

NEK har brukt tid på å ferdigstille utgaven av NEK 400 Landbruk. Tilbakemeldinger fra blant annet Norsk Bondelag viser at korrosjon har blitt en utfordring i enkelte fjøs. NEK 400 er klar på at man må ta hensyn til galvaniske strømmer.

– I et fjøs oppstår det lett slike strømmer når kobberet kommer i kontakt med salt og fuktighet fra husdyras urin. Vi har derfor beskrevet denne problemstillingen nærmere med en veiledning til hvilke hensyn man må ta for å redusere korrosjon. Det er ikke noe nytt i standarden, men veilederen vil gjøre det enklere for installatøren å følge kravene, sier Masvik til slutt.

Flere artikler i denne kategorien