NEK 446 – standarder for solceller

16/11/22
NEK og andre standarder
23/8/2023

Ny standard for testing, dokumentasjon og vedlikehold av solcelleanlegg

Energiprisene har nådd nye nivåer og installasjonene av solcelleanlegg har tatt av. Mange ønsker å selge overskuddsenergien til nettselskapene. For å få til dette, må man koble seg til nettet. Det vil kreve både testing, dokumentasjon og en plan for vedlikehold. NEK 446 er en ny standardsamling som blant annet beskriver en god metode for å tilfredsstille kravene til dokumentasjon av installerte solcelleanlegg.

Installasjon av solcelleanlegg når nye høyder i Norge og installatørene rapporterer om velfylte ordrebøker. Solcelleanlegg er innbefattet av FEL hvor NEK 400 er den anbefalte metoden for installasjon. For at kunden skal være sikker på at solcelleinstallasjonen de har bestilt er trygg og korrekt utført, skal det utarbeides dokumentasjon på arbeidet som er utført. Det er blant annet krav til denne dokumentasjonen i den nye standardsamlingen NEK 446.

Krav til testing, vedlikehold og dokumentasjon

– NEK 400 klarer ikke, og skal heller ikke, ta for seg alle aspektene ved et solcelleanlegg. For spesielle situasjoner henviser man derfor til andre standarder som gir mer spesifikke og tydeligere krav til installasjonen. For solcelleanlegg er det IEC standarden NEK IEC 62446 det henvises til når det er snakk om blant annet utarbeidelse av dokumentasjon for installerte solcelleanlegg, forteller Kristin Fagerli, som er fagsjef for fornybar energi i NEK. I tillegg inneholder standardsamlingen viktig informasjon om idriftsettelsestester, inspeksjonskriterier og vedlikehold.

– Selv om det bare er del 1 av standardserien det vises til i NEK 400 inneholder også de andre delene mye nyttig og viktig informasjon for solcelleinstallatører og –eiere. Selv synes jeg den litt ukjente del 3 som beskriver infrarød termografering som inspeksjonsmetode av installerte solcelleanlegg er svært interessant, fortsetter Fagerli.

NEK 446 gjør det enklere

NEK IEC 62446 serien består av flere deler, som totalt sett beskriver hvordan dokumentasjon skal utformes, hvordan idriftsettelsestester skal utføres og anbefalinger for preventivt, korrigerende og ytelsesbaserte vedlikehold. Dette bidrar til mer effektive og trygge anlegg, noe som er ønskelig både for eier og arbeider. Standardene er i hovedsak beregnet for nett-tilknyttede systemer. – Vi har valgt å sette sammen en egen samling av de viktigste standardene i IEC-serien.

– Bakgrunnen for å lage en samling er rett og slett hensyn til brukerne. Nå får man en helhetlig metode for tilknytning
samlet i en standard, sier fagsjef for fornybar energi i NEK, Kristin Fagerli.

Denne samlingen er nå gitt ut som NEK 446.

Flere artikler i denne kategorien