Ny standard for litium-ion batterier

11/3/22
NEK og andre standarder
23/8/2023

Et økende antall batteriinstallasjoner medfører at det er behov for egne batteristandarder. NEK lanserer derfor standarden NEK 486 som gir kravene til installasjon og drift av litium-ion batterier. Kravene til batteriinstallasjoner vil i 2022 utgaven av NEK 400 fjernes og man blir henvist til å bruke batteristandardene.

Batteristandarden NEK 486 tar for seg litium– ion batterier. Denne standarden inneholder krav til sikkerhet for sekundærbatterier og batteriinstallasjoner, samt krav til sikker drift av stasjonære batterier. Denne supplerer NEK 485 fra 2020 som er en tilsvarende standard, men for bly-syre batterier. – NEK 486 er en oversatt og bearbeidet utgave av den internasjonale standarden EN IEC 62485-5. Spesielt under kravene for beskyttelse mot elektrisk sjokk har det blitt gjort norske tilpasninger. I dette kapitlet henvises det også til kravene i NEK 400, forteller Lars Ihler, fagsjef for sekundære batterier i NEK. Økende antall batteriinstallasjoner Det er forventet at antall installasjoner med litium-ion batterier fortsatt vil øke i tiden som kommer. Økningen i solcelleanlegg gjør at energilagring i form av sekundærbatterier vil bli mer aktuelt. Samtidig vil prisen på batteriene gå ned slik at taket for lønnsomhet senkes.

– Det er forventet at antall installasjoner med litium-ion batterier fortsatt vil øke i tiden som kommer, sier Lars Ihler, fagsjef for sekundære batterier i NEK.

– Vi må regne med at installatører vil oppleve økt etterspørsel etter stasjonære batterier. Tradisjonelt har de fleste installasjoner vært knyttet til UPS-er, men framover vil nok flere og flere anlegg være rene lagringsenheter for drift og energibufring. Med nye nett-tariffer og flere solcelleanlegg i husstandene vil nok batterier bli vanligere også der, fortsetter Ihler.

Krav til installasjon og sikker drift

Batterier vil i likhet med alle andre el-installasjoner være forbundet med en viss fare. Dette gjør at man må overholde en rekke krav for at man skal kunne levere en trygg installasjon. NEK 486 omhandler installasjonsanvisninger og beskyttelsestiltak for litium-ion batterier. Kravene beskriver tiltak for beskyttelse mot farer som genereres av elektrisitet, elektrolytt og eksplosive gasser. I tillegg er det beskrevet tiltak for å opprettholde funksjonell sikkerhet ved drift av batterier og batteriinstallasjoner.

Erstatter kravene i NEK 400

Under arbeidet med 2022 utgaven av NEK 400 har standardiseringskomiteen gjort endringer i kravene for batteriinstallasjoner. Batterikravene i NEK 400.8.806 er tatt ut og man vil nå finne igjen disse i NEK 485 og NEK 486, som normative referanser for NEK 400.

– Det var helt naturlig at kravene til batterier ikke lenger inkluderes i NEK 400, men i de nye standardene. Vi kan ikke ha krav til samme type installasjoner i flere standarder. Da kan det lett bli forvirring, og skape usikkerhet. Samtidig vil henvisning i NEK 400 til batteristandardene ha en konsekvens for samsvarserklæringen. Samsvarserklæringen må nå ta høyde for at NEK 485 eller NEK 486 brukes til batteriinstallasjonen, avslutter Lars Ihler.

Flere artikler i denne kategorien