Importerte modulbygg følger ofte ikke norsk regelverk

17/2/21
NEK og andre standarder
3/8/2023

– Vi registrerer at importerte modulbygg ofte ikke følger norsk regelverk i NEK400 standarden. Underlagene er uoversiktlige og det er vanskelig å vite hvordan installasjonene er utført i utlandet, sier daglig leder Jon Henrik Leere i Norsk Elektrokontroll AS. – Når norske installatører tilkobler slike modulvegger blir de stående med ansvaret dersom noe uforutsett skjer.

Norsk Elektrokontroll har utført brannetterforskninger og kontroll av importerte moduler.

– Kvalitetskontroller viser at arbeidsutførelsen er forskjellig fra norsk installasjonsmetode. Kablene ligger løst i veggene med ukurant beskyttelsesutstyr og sikringer. Ofte foreligger det dokumentasjon på modulveggene og med henvisning til NEK400, men den følger ikke den norske NEK400 utgaven.

Overbelastning

– I noen saker har jeg som eltakstmann sett at noen ønsker å «pynte bruden» før salg og late som om modulveggene er i samsvar med norsk regelverk. Skal du spenning sette slike anlegg må det foretas en grundig sjekk. Når modulene kommer til Norge klikkes de sammen uten at det blir satt opp en god sikring i skapet, som beskytter installasjonene. Det legges til belastninger uten at det er sikring foran, noe som i verste fall kan føre til overbelastning. I tillegg er ikke sikringene skrudd sammen med riktig moment. En løs tilkobling i sikringsskapet kan fort føre til brann og omfattende skader i millionklassen, sier Leere.

Kontakt kvalifisert eltakstmann

– Hva bør små- og mellomstore entreprenører være oppmerksom på når de kjøper modulvegger fra utlandet?

– De bør kontakte en kvalifisert eltakstmann som gjennomgår installasjonen i detalj, før den tilkobles og ser om den følger norsk regelverk herunder forskrift om elektriske lavspennanlegg og gjeldene utgave
av NEK400. Modulvegger blir ofte sammensatt i ekspressfart. I enkelte tilfeller har elektrikeren blir overkjørt, koblet til installasjonen og blir stående med ansvaret oppstår det brann, påpeker Leere.

Følg norsk standard

– Tiltransportertes en installatør et slikt arbeid bør han sette seg inn i forskriften og påse at den følger norsk standard. Vi opplever at profesjonelle kjøpere henviser til norsk standard når de går til anskaffelse av slike modulvegger. Det er lett å bli bondefanget, noe som kan føre til at en installatør påtar seg et ansvar de overhodet ikke bør gjøre, sier Leere til slutt.

Her kan vi ane konturene av innholdet i et sikringsskap der det har brent. Det finnes ingen historikk på om f.eks. sikringselementene har blitt tilskrudd med korrekt moment. Brannen startet med stor sikkerhet i den preinstallerte delen av modulen som var bygget på fabrikken. Vi unner ingen å komme opp i alt ubehaget installatøren har erfart i etterkant fordi han hadde ekstern leveranse. Dette kan enkelt unngås dersom man gjør en skikkelig kvalitetsvurdering av leveransen i forkant.

Flere artikler i denne kategorien