Ladeklar bygg og NEK400

10/8/22
NEK og andre standarder
23/8/2023

– Bygningsmyndighetene har i forskrift om tekniske krav til byggverk fastsatt krav om at visse bygg skal være ladeklare. Økningen i salg av elbiler har vokst kraftig og dermed må mange bygg som oppføres være ladeklare, sier adm. direktør Leif T. Aanensen i NEK. – Når man utviklet ny versjon av NEK400, var det naturlig å inkorporere kravene og forventningene fra myndighetene.

I del 8, nærmere bestemt i ny 824 i NEK400 stilles det krav til ladeklare bygg. Kravene omfatter blant annet kapasitet, avsetting av plass i fordelinger, føringsveier og dokumentasjon. Formålet er å gjøre det enkelt for bygningseier å etablere ladepunkt etter at bygget står ferdig – i den grad dette ikke gjøres med en gang. Bygningseier kan da på et senere tidspunkt, på en enkel måte, etablere punkter uten å foreta store bygningsmessige endringer som vil komplisere utbyggingen. Her trekker NEK400 opp prinsippene om hva som menes med et ladeklart bygg. NEK400 spesifiserer konkret hva som må gjøres og her har man avstemt med bygningsmyndighetene om konkrete tiltak, sier Aanensen

Nødvendige konsultasjoner

– I denne prosessen har man avstemt mot regelverket. Det er ikke vi som lager regelverket, men myndighetene. Vi har også andre eksempler på tilpasninger i NEK400 til bygningsmessige krav. Mellom 2018 og 2022 ble det tatt inn nye krav til brannklassifisering av kabler (CPR-krav). Dette ble gjort fordi man mente det var hensiktsmessig at elektroinstallatører fant all informasjon på ett sted. Her tok komiteen ballen og sørget for at det ble levert anlegg som ikke bare tilfredsstiller forskriftene men også kravene som var relevant for myndighetene i relasjon til bygningsregelverket, sier Aanensen.

Forventninger og krav

Når det skal settes opp ladepunkter i nybygg må det skje i henhold til lovverket. Frem til i dag har bl.a. brannvesenet sagt at elbiler ikke bør lades innerst i garasjeanlegg men ytterst mot garasjeport for å unngå brannfare. – Dette er et godt eksempel på at ulike interesser har sine forventninger og krav. Jeg er ikke helt sikker på hva de har landet på her, men det har vært mange interessenter med i bildet. Til syvende og sist er det myndighetene som har siste ord i saken. Både brannmyndigheter og andre aktører har kommet med sine synspunkter i prosessen. Vi eksempler på dette da brannmyndighetene ønsket tilpasninger rundt solcelleinstallasjoner på tak. De krevde tilstrekkelig plass til å komme til på tak med heisebiler i tilfelle brann. Her ble det presisert man ikke kan «teppebombe» taket med solceller, sier Aanensen til slutt.

Flere artikler i denne kategorien