Bedre forståelse for krav i standard

13/3/23
NEK og andre standarder
23/8/2023

Standarder endres i takt med endringer i samfunnet. For å skape en større forståelse for endringer i en standard, har IEC lansert CMV utgaver av enkelte standarder. Her vil de ansvarlige for valgene redegjøre for hva som er gjort.

Kenneth Narvestad

Ny teknologi, forskning og endringer i lovverk er blant årsakene som krever en ny standard utgave. – Standarder utvikles i IEC av standardiseringskomiteer med medlemmer fra en rekke involverte aktører og nasjoner. Et viktig prinsipp innenfor standardisering er at det skal være konsensus for kravene i standarden.  Dette medfører at man må komme fram til en løsning som er akseptabel for alle involverte.  Dette er ikke alltid like enkelt da medlemmene er med for å ivareta egne interesser. Komiteene som skal foreta endringene i kravene står derfor ovenfor mange diskusjoner før man bestemmer kravets ordlyd, sier fagsjef ex-områder Kenneth Narvestad i NEK.

Konsensus krever kompromisser

– Kravene i en standard representerer det vi regner som godt nok. Litt banalt kan man si at det ikke er nødvendig med gull når sølv er godt nok. For noen aktører kan allikevel det rasjonelle bak endringer i kravene ikke være åpenbare. IEC har derfor utviklet en kommentert utgave (CMV) for enkelte standarder. I en CMV redegjør standardiseringskomiteen for de valgene man har foretatt under arbeidet med standarden. På denne måten kan man få en større forståelse for kravene man må forholde seg til, sier Narvestad.

Standard for eksplosjonsfarlige områder

En av standardene som er gitt ut i en kommentert utgave (CMV) er IEC 60079-10-1. IEC 60079-10-1 omhandler klassifisering av Ex-områder, og kom i ny utgave i 2020.

– Innenfor Ex-områder er det spesielt viktig at man har en god forståelse til kravene i standardene. Brann og eksplosjonsfare kan potensielt ende i en katastrofe om man ikke tar de riktige valgene. Den kommenterte utgaven av Ex-standarden vil derfor bidra til å øke forståelsen for de ulike endringene som blir foretatt i standarden, forteller Narvestad.

Totalt er det i dag 27 ulike CMV tilgjengelig og flere vil komme til etter hvert som det utvikles nye standard utgaver.

Flere artikler i denne kategorien