NEK 700 med omfattende endringer

20/11/20
NEK og andre standarder
3/8/2023

I juni ble det lansert en ny utgave av standardserien NEK 700 – Informasjonsteknologi. Den nye utgaven har ikke bare gjennomgått en ordinær revisjon, men har vært gjenstand for mange endringer med flere nye kapitler.

Standardserien NEK 700 er enerådende for ekom-installasjoner og blir brukt av rådgivende selskaper og installatører i forbindelse med prosjektering og gjennomføring av installasjon av kabling for kommunikasjon. I forbindelse med avtaler og forhåndsprosedyrer danner standardsamlingen et godt referansegrunnlag. Da blir det enklere å enes om innholdet i avtalen slik at partene er enig om hva som skal installeres og hvordan.

Omfattende revisjon

Den nye utgaven av NEK 700 serien har gjennomgått en omfattende revisjon. Den nye utgaven byr derfor på flere endringer og det har også blitt tatt inn flere nye kapitler. Spesielt i NEK 703 – Anlegg og infrastruktur i datasentre er det kommet til mange nye deler.

Krav til brannegenskaper for kabler

-Utviklingen innenfor ekom skjer raskt og arbeidet med en ny utgave av NEK 700 har derfor medført en rekke nye krav. Siden forrige utgave har for eksempel CPR-byggevareordningen gjort at krav om brannegenskaper nå også gjelder for ekom-kabler. Dette har det blitt tatt høyde for i de oppdaterte standardene. Videre blir det også innført en ny fiberoptisk kategori, OM5, som definerer hele området fra 840 til 953nm, forteller Christer Varan, fagsjef ekom i NEK.

Power over Ethernet

Power over Ethernet (PoE), eller fjernmating som det kalles på godt norsk, blir stadig mer aktuelt og den nye utgaven av NEK 700 inkluderer et stort kapitel om dette hvor det blir tatt hensyn til:

  • Temperaturstigning
  • Redusert ytelse
  • Effekt
  • Forleggingsmåter
  • Antall kabler

– Vi ser stadig mer bruk av Power over Ethernet og spesielt innenfor trådløse aksesspunkter, IoT og fjernstyring er denne teknologien nyttig. PoE for belysningsløsninger blir også mer og mer vanlig med nye
smarte bygg. Tiden er derfor moden for å gi PoE mer plass i NEK 700, påpeker Varan.

Omfattende endringer

– Sentrale endringer vi ser nå er blant annet nye krav til jording, nye kategorier for telekomkabel og redusert maksimal høyde for kabelsenger. NEK 702 har også fått ett helt nytt kapitel for krav i boliger. Videre har også enkelte krav som oppfattes som overflødig blitt fjernet. Det blir for eksempel ikke lenger et krav om 2 datauttak ved hver kontorplass, sier Christer Varan.

Verktøy myndighetene henviser til

NEK 700-serien er verktøyet myndighetene henviser til som fundament for planlegging og bygging av funksjonelle kablingsinstallasjoner i alle typer bygg. Det er også det verktøyet bransjen bør benytte for å sikre at minimumskravet til kvalitet oppfylles i alle deler av infrastrukturen for informasjonsteknologi og kommunikasjonssystemer.

Serien oppdatert i 2020

NEK 700 ble lansert i 2012 og bestod den gang av to deler; NEK 700 del A og NEK 700 del B. NEK 700 del A ble revidert, utvidet og ytterligere delt opp med tanke på å samle fagkategorier i samme bok i 2016. Serien er nå igjen oppdatert og utvidet i 2020. NEK 700:2020 Informasjonsteknologi er en serie bestående av 3 bøker:

  • NEK 701:2020 Felles kablingssystemer
  • NEK 702:2020 Installasjon av kabling
  • NEK 703:2020 Anlegg og infrastruktur i datasentre

Betydningen av NEK 700 for elektrobransjen

– I motsetning til DSBs krav ved el-installasjoner, som krever at den enkelte installatør har godkjent kunnskap om NEK 400, stiller Nkom som krav at det i organisasjonen skal være en person som skal være
autorisert (dvs. ha godkjent kunnskap om NEK 700), og stå ansvarlig for prosjektering og/eller gjennomføring. Etter hvert som flere og flere el-installatører settes til å trekke kommunikasjonskabling samtidig med el-kabling, hvordan kan bedriften sikre seg at disse utføres på en tilfredsstillende måte? Svaret er selvsagt opplæring i og bruk av NEK 700:2020, sier Varan til slutt.

Flere artikler i denne kategorien