Elanlegg i eksplosjonsfarlige områder

20/11/22
NEK og andre standarder
23/8/2023

For elektriske lavspenningsinstallasjoner er det NEK 400 som er den ledende standarden. Kravene i denne er utformet for å oppfylle bestemmelsene i forskrift om elektriske lavspenningsinstallasjoner (FEL).

I spesielle situasjoner og forhold vil imidlertid ikke NEK 400 fullt ut være dekkende. Det finnes derfor spesifikke standarder som tar høyde for dette. For eksempel elanlegg i eksplosjonsfarlige områder, eller Ex-områder som det kalles på fagspråket. I et Ex-område kan det oppstå en eksplosiv atmosfære dannet av luft blandet med damp, gass eller støv som potensielt kan antenne. Dette gjør at kravene til elsikkerhet er skjerpet. Elanlegg bør som hovedregel ikke plasseres i slike områder. Imidlertid er dette ikke alltid mulig å få til. Standardserien NEK EN IEC 60079 omhandler Ex-områder og setter krav til elektriske installasjoner.

NEK EN IEC 60079 – standard for EX-områder

NEK EN IEC 60079 er den internasjonalt mest anerkjente standarden for Ex-områder. Standarden består av en rekke beskyttelsesmetoder beregnet for ulike situasjoner. For å gjøre det enklere har NEK laget en egen standardserie NEK 420 som er basert på NEK EN IEC 60079. Serien består av fire deler som tar for seg installasjon, vedlikehold, reparasjon, områdeklassifisering, eksplosiver og en guide for installasjon. Petroleumsindustrien har ansvar for mange Ex-områder og er særlig godt representert i Norge. Denne industrien er preget av et internasjonalt arbeidsmiljø. For å ha en dokumentreferanse som kan leses av personell med dårlige norskkunnskaper og tilsvarende dårlige engelskkunnskaper, er NEK 420 utstyrt med et spalteformat der den originale engelske teksten er sidestilt den norske oversettelsen. Dette gir også mange lesere mulighet til å lese på to språk for bedre forståelse av innholdet.

NEK 420 B og NEK 420 A

NEK 420 B omhandler klassifisering av eksplosjonsfarlige områder mens NEK 420 A dreier seg om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder. Kravene til elanlegg i Ex-områder finner man i NEK 420 A, som inneholder fire delstandarder fra IEC 60079 serien. Sentrale forskrifter på dette området er Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer og Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område. Standarden inneholder krav til design, utvalg og installasjon, inspeksjon og vedlikehold, reparasjon av utstyr og en veiledning for varmekabelanlegg. NEK 420A og NEK 420 B vil komme i reviderte utgaver så fort arbeidet med de internasjonale standardene er klare.

Flere artikler i denne kategorien