Velg riktig batterisystem

8/8/23
NEK og andre standarder
8/8/2023

Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) har sammen med en rekke andre aktører utarbeidet Nelfos batterilagringsveileder. Hensikten er å oppnå en sikker installasjon gjennom valg av riktig plassering av batterisystem, sier sjefsforsker Sissel Forseth i FFI.

– Vi har kommet med faglige råd om installasjon av batterier i private hjem. Anbefalingene, som er gitt i denne veilederen, gjelder primært for nett-tilknyttede Li-ion batterisystemer i småhus. De inkluderer eneboliger, to-til firemannsboliger, rekkehus, kjedehus og terrassehus, sier Forseth. Hun kan fortelle at veilederen er utarbeidet av DSB, DRBV, DiBK, Nelfo og FFI.

Sissel Forseth, sjefsforsker i FFI.

Batteritester

– RISE Fire Research i Trondheim har vurdert belastningen ved brann i batterisystemer i boliger opp mot standardiserte branntestmetoder for konstruksjoner. Det ble foretatt tester av batterier i rom med forskjellig størrelse. Batteriene ble påtent med propanbrenner. I ett tilfelle ble gassutviklingen så stor at da gassmengden i rommet spontant antente, oppsto en kraftig eksplosjon, sier Forseth. – Man vil for enhver pris unngå slike alvorlige hendelser i private hjem og oppholdsrom. Litium ion batterier utvikler også giftige gasser ved en termisk hendelse.

Anbefalinger

Veilederen kommer med anbefalinger i forbindelse med risiko- og sikkerhetstiltak. Veilederen har en egen dokumentasjonspakke. Den består av sjekklister for risikovurdering og sluttkontroll, FDV dokumentasjon, samsvarserklæring og en digital informasjonsfolder som er tilgjengelig for sluttbruker.

– Batterier må stå i sikre rom (bod eller  garasje) der folk ikke oppholder seg til daglig, sier Forseth. Hun har ingen forutsetninger for å belyse de elektrotekniske forholdene. – Her har Nelfos spesialkompetanse.

Økt etterspørsel etter batteribanker

Nelfo får stadig henvendelser fra medlemsbedrifter om huseiere som ønsker å installere batterier når de setter opp solcelleanlegg på tak. – Motivasjonen for å velge slike løsninger er bl.a. høye strømpriser, sier Forseth.

Oppbevar batteriene på et sikkert sted

Litium ion batterier kan utgjør en stor eksplosjonsfare i hus. På spørsmål om det er trygt å installere slike batterier der mennesker oppholder seg til daglig, svarer Forseth: – Mitt råd er å montere batteriene i garasje eller bod, som er designet for å håndtere slike hendelser uten at det går utover liv og helse. Når litium ion batterier installeres hjemme bør de plasseres i en brannsikker celle fordi de kan avgi gasser som kan ta fyr. Her må montører få klare føringer til hvordan batteripakkene skal installeres. Nelfo må også hjelpe medlemmene med god informasjon om sikker installasjon.

Energiomstilling

Batterilagring kan komme til å spille en viktig rolle i energiomstilling. Slike anlegg kan lagre overskuddsenergi fra sol og vind og frigjøre den når strømnettet har behov for energien. Batterilagringsanlegg kan også tilby tjenester som gjør nettet mer robust slik at mer kraftproduksjon fra fornybare kilder kan kobles til nettet. Batterilagringskapasitet i drift kommer til å vokse raskt. Bloomberg New Energy Finance (BNEF) anslår at global batterilagringskapasitet vil øke 80 ganger innen 2050.

Overrislingsanlegg i båter

Et EU-prosjekt gjennomførte nylig branntester med elbiler og personbiler med forbrenningsmotorer på ferger. – Overrislingsanlegg i båter og ferger har like stor effekt på elbiler som biler med forbrenningsmotorer. Etter de praktiske testene og vurderingene i EU-prosjektet, anbefales det å kjøle ned en elbil som har tatt fyr til ferga er landfast. Da kan den trekkes på land og håndteres på et sikkert sted, sier Forseth. – Basert på EU-testen er jeg ikke bekymret for bruk av elbiler på ferger. I fremtiden vil mesteparten av biler enten være el- eller hybride kjøretøy.

Flere artikler i denne kategorien