Ivareta brukersikkerheten ved lysbue og gjeninnkobling med ny teknologi

20/11/22
NEK og andre standarder
3/8/2023

NEK 400:2022 har satt fokus på farer forbundet med lysbue-feil i eltavler, med føringer for risikovurdering og kalkulasjon av hendelsesenergi. Hva slags tiltak anbefales for å ivareta installasjonssikkerheten bedre?

Ultra-rask effektbryter og mulighet for fjernbetjening er eksempler på tiltak for å imøtekomme de nye kravene og dermed ivareta sikkerheten i installasjonen.

Effektbryter med nye digitale moduler

– Vi anbefaler å velge en effektbryter som MasterPact MTZ, som i tillegg til de tradisjonelle vernfunksjonene for overstrøm og jordfeil, byr på digitale funksjoner som blant annet ivaretar sikkerheten for personell i servicesituasjoner, sier Torgeir Andersen, Channel Manager for tavlebyggere i Schneider Electric.

De nye digitale funksjonene i MTZ effektbryterne er følgende:

ERMS – Energy Reduction Maintenance Settings

(servicetrippsetting/energireduksjon for Micrologic X) Reduserer lysbue-energi med 3 ggr i snitt og bidrar dermed til økt sikkerhet samt redusert risiko for servicepersonell under vedlikehold.

Betjeningsassistent.

Denne funksjonen har som formål å bistå den som skal betjene Masterpact bryteren for å gjeninnkoble den, enten trinn for trinn veiledning for manuell innkobling, eller ved hjelp av blåtann-kommunikasjon som gjør at bryteren kan betjenes på avstand.

Gjeninnkoblingsassistent

Denne funksjonen har som formål å hjelpe elektropersonell til å gjenopprette strømtilførselen snarest mulig ved utkobling.

Enkelt brukergrensesnitt på MTZ mobilapp. Uthenting av data om hendelsen med NFC-kommunikasjon. «Step by step» veiledning for å gjenopprette strømtilførselen.

– De digitale funksjonene (digitale moduler) bestykkes når bryteren bestilles. Alternativt kan de bestilles separat i etterkant for opplasting i vernet på eksisterende brytere. Dette kan gjøres når som helst, også under drift og uten strømbrudd, hvilket gir meget stor grad av fleksibilitet og driftssikkerhet, avslutter Andersen.

Flere artikler i denne kategorien