Inkludering

Her fremheves bedrifter som fokuserer på likestilling og inkludering. Elektrobransjen har som resten av håndverksbransjen en utfordring med å oppnå en jevnere kjønnsfordeling.