Jobbskaping er Norges viktigste oppgave

17/2/21
Inkludering
23/8/2023

Prosjektmarkedet vil kunne få en markedssvikt på mellom 70 og 100 milliarder kroner i 2021 og deler av 2022. Det viser analyser utført av Menon på vegne av Nelfo og EBA. – En viktig årsak vil være forventet svikt i det private prosjektmarkedet. Det bygges bl.a. færre hoteller og næringsbygg. Derfor er bransjen avhengig av at den offentlige etterspørselen holder seg stabilt og som forventet, sier næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Nelfo. – I så måte er jobbskaping vår viktigste oppgave.

Det er ikke minst avgjørende at kommuner nå bruker offentlige tilførte midler til å stimulere lokalt næringsliv og bidra til lokal jobbskaping, sier Strandskog. Han mener det påligger kommunene et spesielt ansvar med å realisere bærekraftige prosjekter.

Tøft prosjektmarked

Prognosene tilsier at prosjektmarkedet vil få det rimelig tøft. – Derfor er bransjen i stor grad avhengig av at det offentlige følger opp med tilstrekkelige midler og at kommunene igangsetter lokale prosjekter, sier Strandskog. – Hvis ikke kan det få alvorlige konsekvenser for distrikts-Norge. Byggebransjen er en typisk distriktsnæring, og vårt største landbaserte næringsliv. Over statsbudsjettet er jobbskaping regjeringens viktigste målsetning, og kommunene er blitt tilført betydelige «frie midler» som en følge av Korna-krisen. Da er det avgjørende at kommunene innser sitt ansvar og samtidig får klar marsjordre fra statlige myndigheter om å prioritere prosjekter som øker sysselsettingen lokalt. Jeg tenker spesielt på det betydelige etterslepet som er innenfor området service- og rehabilitering.

Usikre fremtidsutsikter

– Hvordan er utsiktene for prosjektmarkedet de nærmeste månedene?

– De er høyst usikre. Prosjektmarkedet ble spådd svekket vekst allerede høsten 2020, men den varslede krisen uteble heldigvis. Nå er usikkerheten skjøvet over til 2021. og deler av 2022. Hvordan markedet vil endre seg er også avhengig av hvor raskt en koronavaksine blir tilgjengelig. Da kan kanskje investeringsviljen innen reiseliv, turisme og hoteller bli høyere, slik at bransjen får økte arbeidsoppdrag, sier Strandskog. Han mener renteutviklingen også kan påvirke markedsutviklingen. – I dag har vi et lavt rentenivå, men blir markedsutsiktene bedre vil trolig renta gå opp. Når er usikkert. Høyere rentenivå kan føre til at sluttbrukermarkedet svikter noe, Det eneste som er sikkert, er at det meste er usikkert, fremholder Strandskog.

Bra utvikling i privatmarkedet

– Ellers opplever medlemsbedriftene en god utvikling i sluttbrukermarkedet. Det er også økte investeringer i den grønne sektoren, nettutbygging og innenfor den maritime sektoren med elektrifisering av sjøfarten. Langtransport står også overfor økt elektrifisering. Økt automasjon og digitalisering skyter også fart, noe som vil påvirke våre bedrifter i positivt retning. Sist men ikke minst går prosjekter på energi- og samferdselssiden bra. Mange av de nye markedsområdene opplever vekst mens det store spørsmålstegnet er hva som kommer til å skje med bygg- og prosjektmarkedet, avslutter Strandskog.

– Prognosene tilsier at prosjektmarkedet vil få det rimelig tøft. – Derfor er bransjen i stor grad avhengig av at det offentlige følger opp med tilstrekkelige midler og at kommunene igangsetter lokale prosjekter, sier næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Nelfo.

Flere artikler i denne kategorien