Nærmer seg 50-50 jenter og gutter

27/2/24
Inkludering
27/2/2024

Pumpeprodusenten Framo kan skilte med nær 50 prosent andel jenter i læringeordningen i det som tradisjonelt har vært en mannsdominert bransje.

- Satsing på unge, opplæring, kompetanse og TAF-muligheten har vært suksessformelen, sier leder Jeanett K. Flatøy.

Flatøy er et godt eksempel på at det nytter, selv begynte hun som lærling i bedriften i 2004, som en av to kvinnelige lærlinger. Nesten 20 år senere jobber hun fortsatt i Framo, nå som global leder for HMSK, men i dag er andelen jenter som blir tatt inn som lærlinger imponerende 48 prosent.

- Vi jobber fremdeles for å øke jenteandelen, men vi har kommet et langt stykke på vei. Det vi har gjort, og det som alltid har vært i Framo sin ånd, er at vi satser på de unge. I Framosystemet har vi rett over 100 lærlinger i året, og nå nærmer vi oss 50-50 jenter og gutter. Til nå har lærlingeordningen vært den viktigste faktoren for å få jenter til bransjen. Vi kvoterer ikke inn jenter, men tar inn de beste kandidatene, sier hun.

FRA LÆRLING TIL GLOBAL LEDER FOR HMSK: Flatøy er et godt eksempel på at det nytter, selv begynte hun som lærling i bedriften i 2004, som en av to kvinnelige lærlinger. Nesten 20 år senere jobber hun fortsatt i Framo, nå som global leder for HMSK.

Fullroser TAF-modellen

Framo har tatt inn lærlinger siden 1985, og var også med på etableringen av TAF-modellen på Knarvik videregående skole i 1992, der elever i løpet av fire år både får studiekompetanse og fagbrev.

- Hadde det ikke vært for TAF-modellen hadde jeg nok ikke begynt i mekanisk yrke selv. Det var ikke slik at jeg hadde en drøm om å bli mekaniker, men gjennom TAF fikk jeg prøvd meg i praksis, i tillegg til det teoretiske programmet som ga studiekompetanse. Vi har fått inn mange jenter denne veien, mange har trivdes og dermed tatt videre utdanning, og vi har fått mange tilbake. Det er også TAF for elektrofag i Knarvik, vi har f.eks lærlinger i automasjon. Etterhvert ser vi at flere jenter, både ingeniører og fagarbeidere, kommer inn også uavhengig av TAF, sier Flatøy

Likebehandling - alltid

Likebehandling har alltid stått sterkt i Framo. Allerede i 2004, da Flatøy begynte som lærling, var holdningen positiv i forhold til kvinnelige lærlinger.

- Vi ble godt tatt imot, og det var forventet at vi skulle utføre det samme arbeidet som guttene. Det er akkurat denne likheten som er viktig, sier hun.

Nedfelt i strategien

I de siste årene har Framo vært flinke til å sette ord på det, og i dag er likestilling i overordnet strategi og en av KPI’ene, med tydelige mål: I 2022 var kvinneandelen 19 prosent, i 2027 er målet at den skal ha økt til 23 prosent, i 2022 var det 11 prosent kvinnelige ledere, målet er 16 prosent i 2027.

- Strategi og tydelige mål forplikter. Integrering og likestilling har vært en del av strategien før, men nå har vi satt det på agendaen på overordnet nivå, jeg mener det er avgjørende for å lykkes. Vi ser at det vokser gode ting ut av strategiarbeidet. Hos oss fikk alle ansatte lov til å delta ved å komme med ideer, en av dem var et kvinnenettverk, og i disse dager er vi i ferd med å etablere Framo Female. Det består av en styringsgruppe med én representant per lokasjon.

Formålet er at kvinner på tvers i Framo skal kunne møte hverandre, og at vi sammen kan fasilitere og tilrettelegge for å få enda flere kvinner inn i Framo. Vi har gått ut med spørreundersøkelse til alle kvinner i Framo for å høre hva de ønsker i nettverket. Helt øverst på ønskelisten står det å bli kjent med flere i samme bedrift gjennom lokale treff. Arrangementene skal absolutt ikke være lukket for menn, de som har lyst får være med.

Så skal vi også passe oss for å ikke ha for kvinnedominerende avdelinger, det er mangfoldet som er positivt, det ser vi på medarbeiderundersøkelsene våre: Trivsel og engasjement øker, det gir til syvende og sist bedre resultater og fører til at vi leverer enda bedre til kundene våre.

Pumpeleverandør i verdensklassen

Framo AS er en pumpeprodusent med base på Vestlandet. Hovedkontor er på Florvåg på Askøy, og bedriften har tre fabrikker og et stort serviceverksted i Hordaland.Selskapet, som ble etablert i 1938, er nå en verdensdekkende organisasjon med utekontor i hele åtte ulike land på tre forskjellige kontinenter. I dag har selskapet rundt 1250 ansatte og er en ledende produsent av pumpesystemer for kjemikalietankermarkedet, offshoreindustrien og pumper til akvakultur. I tillegg produserer de sugeankere for vindmøller til havs og ser på nye muligheter innen digitalisering og fiskeoppdrett.Framo AS er en del av Alfa Laval-konsernet og Bergen er hovedkontor for marine pumpesystemer. Alle Framoprodukter blir solgt og vedlikeholdt av Framo AS.Flere av Framo sine beste fagfolk har gått i lære, og mange sitter også som ledere og prosjektledere i Framo i dag. Et av selskapets slagord er: “Hos oss er lærlingene en investering for fremtiden!”

Flere artikler i denne kategorien