Vi må øke mangfoldet

2/3/23
Inkludering
23/8/2023

– Vi må øke mangfoldet i en ellers mannsdominert elektrobransje. I dag har vi 10 prosent kvinnelige montører, men sliter med å få nok fagarbeidere. For å få bukt med utviklingen må vi sette et ekstra trykk på å promotere elektrofagutdannelsen og oss som bedrift på ungdomsskoletrinnet, sier adm. direktør Nina Hansen i familiebedriften JM Hansen i Tromsø. – Vi trenger flere dyktige hender for å betjene et marked i sterk vekst.

Elektroinstallatøren som snart feirer sitt 100 års jubileum, har mange bein å stå på og er et lokomotiv i Nord-Norge.  Grunnleggeren, Johan Martin Hansen, var i 1925 blant de første til å tilby elektrifisering av fiskeflåten.

– Helt siden starten har vi gått foran, tenkt nytt og utfordret vår bransje. Vi jobber målrettet for å skape de beste løsningene for våre kunder, sier Hansen. Hun kan fortelle at selskapet har i dag fotfeste innenfor fartøy, havbruk, hus og hjem, industri og infrastruktur.

Vi er svaret på det grønne skiftet

– I høst fikk vi en ny kvinnelig lærling fra 10. klasse. Da jeg spurte henne hvor mange jenter de var på VK1 svarte hun to. Derfor har vi engasjert oss sterkt i Jenter og teknologi, som er et NHO drevet tiltak for å få flere jenter til å velge tekniske fag, sier Hansen. – I fremtiden trenger vår bransje flere kompetente medarbeidere. Elektrobransjen er svaret på det grønne skiftet hvor teknologien er driveren og forutsetningen. Å være i forkant av utviklingen, krever at vi får flere dyktige hoder og hender. Når det kvinnelige rekrutteringsgrunnlaget til elektrofagutdanningen er så lav, er det vår plikt å fortelle ungdom om vår bransje og mulighetene den gir.  

Triggerfaktor

På spørsmål om hva man må gjøre for å øke interessen for elektrofaget på VK1 og VK2 blant jenter, svarer Hansen:

– Vi samarbeider nært med skoler og universiteter. I fjor fikk vi besøk av 20 jenter på ungdomsskoletrinnet og tar sikte på å gjennomføre tilsvarende arrangement i år. Her forklarte vi dem hvilke muligheter vår bransje kan tilby dem. De fikk treffe våre kvinnelige ledere, installatører, prosjektledere, lærlinger og montører som snakket om arbeidshverdagen. Håpet er at det kan trigge flere til å velge elektrofagutdanning.

Bærekraftproblematikk

– Vi må sørge for at jenter blir oppmerksomme på mulighetene vår bransje kan tilby dem, sier Hansen, som mener det blir viktig å selge inn bransjen som en del av bærekraftløsningen. – Montøryrket er langt mer enn å trekke kabler og montere kontakter. Smarthusinstallasjoner og avanserte automasjonsløsninger er blitt en del av hverdagen, sier Hansen. – Det er viktig å fortelle jenter hvilken spennende bransje vi er en del av.

Ydmyk og målrettet

På spørsmål om hva det var som fikk Nina til å påta seg lederansvaret i familiebedriften og videreføre arven, svarer hun:

– Drivkraften var å utvikle familiebedriften i utgangspunktet var jeg tydelig på at jeg ikke hadde kunnskap om selskapets mange tekniske fagfelt. Vår tekniske avdeling har bidratt med sin fagkompetanse mens jeg har frie tøyler til å lede selskapet fremover mot nye høyder. Som leder spiller det ingen rolle om du er jente eller gutt. Det viktigste er å tørre å hoppe ut i det ukjente. Så langt har det vært en utrolig spennende reise. Jeg var 40 da jeg begynte i jobben og jeg hadde trolig ikke vært i stand til å påta meg denne jobben hadde jeg vært 10 år yngre.

Mødre peker ut yrkesretningen

– Nylig var jeg på en samling for sosiallærere i Troms. Før møtet trodde jeg det var venneflokken som påvirket ungdommenes yrkesvalg, men det viser seg at det er foreldrene og da primært mødre som peker ut yrkesretningen for sine barn. Jenter som begynner å jobbe hos oss blir i hovedsak heiet frem av sine mødre, sier Hansen.  

Fremtidsrettet og grønn bransje

– Jeg har foreslått for «Jenter og teknologi» programmet til NHO at de i sterkere grad må inkludere mødre i forbindelse med døtrenes teknologivalg. Vi må tydeliggjøre overfor dem hvilken spennende bransje vi representerer nå og i fremtiden, sier Hansen. Hun mener bransjen må bli flinkere til å selge seg inn som en del av det grønne skiftet.

Vi må tenke i nye baner

I dag snakker de fleste om det grønne skiftet og energieffektivisering. – Vi har eksistert i snart 100 år og en av våre suksessfaktorer er at vi har vært og er flinke til å se nye muligheter. Vi har jobbet med bærekraftbegrepet i mange år og på Nelfos årskonferansen var dette et gjennomgangstema. Vi må ta signalene fra konferansen med oss ut i våre bedrifter og skape nye vekstmuligheter. Gjør vi riktige grep kan inntjeningen bli stor. Mange byggherrer tar signalene og ser at bærekraft er lønnsomt. De kan ikke operere med utdaterte bygg som ingen vil leie. Bærekraft er ikke lengre for spesielt interesserte. Leder for Pensjonsfondet Nicolai Tangen er kategorisk i sin uttalelse. Gjør du ikke noe med bærekraft i egen virksomhet, er det ingen som vil jobbe for deg eller kjøpe dine varer.

Indre motivasjon

Hansen mener den indre motivasjonen er en viktig drivkraft for å takle nye utfordringer i jobben. – Jeg møter ofte venninner som jeg gikk sammen med på videregående skole. I dag har vi forskjellige posisjoner i næringslivet. Alle er enige om at de posisjonene vi har i dag ville vært vanskelig å bekle i yngre alder. Du må liksom lande i deg selv og erkjenne at det er ikke alt du kan som 20-åring. Som leder må du tåle mange støyter både på godt og vondt. Uansett om du er gutt eller jente må du ha evne til å koble av og legge hendelser bak deg, eller kan du fort bli spist opp innvendig, sier Hansen til slutt.

Flere artikler i denne kategorien