Større kjønnsbalanse i elektrofagutdanning og yrke

12/12/23
Inkludering
12/12/2023

– Vi må få til større kjønnsbalanse i elektrofagutdanningen og i yrket. Det har et betydelig vekstpotensial, som passer utmerket for både jenter og gutter. Vi registrerer at det er få jenter som velger denne fagretningen. Både opplæringskontorene og vi som elektrobedrift må jobbe aktivt for å snu denne trenden, sier installatør og prosjektleder Jan Erik Thoresen i Sæther Elektriske AS på Skedsmokorset.

Thoresen er bekymret over mangel på rekruttering av jenter til faget. – Arbeidsstokken blir eldre. Har du jobbet 10-20 år som montør velger flere mindre belastende yrker. Kun et fåtall forblir til de er 50-60 år. Selv med gode hjelpemidler, er der lett å pådra seg rygg- og slitasjeskader.

Fremtidens yrke

– Skal vi øke rekrutteringen til faget må vi allerede på ungdomsskolenivå påvirke jenter og gutter til å velge elektrofagutdannelse. Arbeidsoppgavene er varierte og strekker seg fra montering av røranlegg, sikringsskap, hovedtavler til svakstrøm, sier Thoresen. – Nå har smarthusinstallasjoner og appstyring kommet i skuddet. Dagens montører kan sammenliknes med allmennleger som kan litt om alt og som etter hvert får muligheten til å spesialisere seg. Det samme gjelder for elektromontører som kan fordype seg innen automasjon, hus-, bil-, fly- og båtelektro. Vi er fremtidens yrke med et mangfold av valgmuligheter. 

– Skal vi øke rekrutteringen til faget må vi allerede på ungdomsskolenivå påvirke jenter og gutter til å velge elektrofagutdannelse, sier installatør og prosjektleder Jan Erik Thoresen i Sæther Elektriske AS på Skedsmokorset.

Livslang karrierevei

Nelfo arbeider aktivt med å øke kvinneandelen og skape større mangfold hos medlemsbedriftene. 

– Vi er avhengig av en jevn tilstrømning av dyktige unge mennesker til elektrofaget. Klarer vi å øke rekruttering av jenter kan det øke mangfoldet i en tradisjonelt mannsdominert bransje. Allerede på ungdomsskolenivå må vi motivere jenter til å velge elektrofagutdannelse, sier adm. direktør Ove Guttormsen i Nelfo. – Vi er en attraktiv bransje som gir ungdom en livslang karrierevei.

– Klarer vi å øke rekruttering av jenter kan det øke mangfoldet i en tradisjonelt mannsdominert bransje. Allerede på ungdomsskolenivå må vi motivere jenter til å velge elektrofagutdannelse, sier adm. direktør Ove Guttormsen i Nelfo.

Vi må endre inngrodde vaner

Sæther Elektriske er åpen for å ansette flere jenter for å skape større mangfold i bedriften. – Dessverre er det altfor få jenter som søker elektrofagutdannelse. Vi må endre inngrodde og gamle holdninger om at dette er et mannsdominert yrke og skape et mangfoldig arbeidsmiljø, sier Thoresen.

Arbeidsoppdrag tilpasset jenter

Montørjentene står i bresjen for å få flere jenter til å søke faget og for å skape større mangfold i bedriftene. – Vi har mange fagfelt som passer utmerket for jenter. Med gode hjelpemidler kan belastningsskader reduseres til et minimum. Å jobbe som hjelpe- eller sykepleier er langt mer krevende enn å jobbe som montør. Vi har kabeltrekkemaskiner, lift og heisanordninger som gjør arbeidsutførelsen enklere, sier Thoresen.

Synliggjør elektrofaget

Både Montørjentene og elektrofagenes opplæringskontor mener det må sterkere tiltak til for å få flere jenter til å velge elektrofagutdannelse. – Jeg deler deres synspunkter og ønsker å berømme arbeidet de gjør med å synliggjøre elektrofaget og karriereveien for jenter, sier Guttormsen. – Våre medlemmer er opptatt av større kjønnsbalanse. Økt rekruttering av jenter bidrar til mangfold i bedriftene. Vi er en attraktiv bransje hvor veksten nå drives frem av det grønne skiftet.

Kvinners rettigheter i arbeidslivet

Heidi Lie i har jobbet med nettverksbygging og mangfold i over 10 år fra Montørjentene ble etablert i 2012. – Arbeidet har vært viktig for å fremme kvinners rettigheter i arbeidslivet. Innen elektrobransjen lokalt og nasjonalt, har flere kvinnelige tillitsvalgte og montører engasjert seg sterkt i mangfold, likestilling og inkludering på arbeidsplassene. Flere jenter er nå blitt med i Montørjentene og synliggjort utfordringene de møter daglig. En viktig oppgave har vært å oppsøke ungdomsskoler og yrkesmesser for å få flere jenter til å velge elektrofag. Mangfoldarbeidet har stor betydning for utvikling, teknologi, innovasjon og økonomisk vekst fremover, påpeker hun.