Gagama Elektro AS

13/3/23
Inkludering
23/8/2023

14 prosent kvinnelige fagansatte

Gagama Elektro AS i Hammerfest har 14 prosent kvinnelige fagansatte. – I flere år har vi jobbet langsiktig med mangfold i bedriften. Vi deltar jevnlig på møter med ungdomsskoleelever og bruker våre kvinnelige fagarbeidere bevisst som rollemodeller, sier markeds- og HMSK-sjef i Gagama Elektro Inger Lise Svendsen.

– Elektrobransjen, som er en typisk mannsdominert bransje, passer utmerket for kvinner. Vi har fått flere jenter inn i vår bedrift, som har økt mangfoldet. Arbeidshverdagen var tidligere preget av tunge løft. Nå er utstyret tilpasset montørenes hverdag, sier Svendsen. Hun mener det er elektrobransjens oppgave å fortelle jenter i 9. – 10. klasse at dette yrkesvalget kan være riktig for dem. – Klarer vi å påvirke dem til å ta en elektrofagutdannelse kan ytterligere bidra til å løfte kvinneandelen i vår bedrift og bransjen som sådan. Når de først blir ansatt må vi tilrettelegge arbeidshverdagen slik at de trives i yrket.

75 års jubilant

Gagama Elektro feirer 75 års jubileum i år. Selskapet har 60 ansatte og omsetter for ca. 90 millioner. – Vi har flere bein å stå på og betjener alt fra lokalt næringsliv, industri, havbruk, maritim sektor, private kunder, offentlig sektor, vei- og tunnelanlegg til olje og gass. Vi utfører elektrooppdragene i Vest Finnmark der hovedtyngden er i Hammerfest med 10 000 innbyggere.

Tar mangfold på alvor

Gagama Elektro mener det er avgjørende å markedsføre bedriften på ungdomsskoletrinnet overfor jenter for å øke mangfoldet i elektrobransjen. – I mange år har vi deltatt på prosjektet «Jenter og teknologi» i regi a NHO. Våre kvinnelige rollemodeller har snakket til hele årskull på ungdomsskoletrinnet. Vi har også invitert skoleelever til omvisning i bedriften der de har fått snakke med våre kvinnelige fagarbeidere og lærlinger, sier Svendsen, som mener tiltakene så langt har båret frukter. – Flere har valgt å gå i lære hos oss og begynt å jobbe hos oss etter at de har tatt fagbrevet. Blant våre lærlinger er det 14 prosents jenteandel, sier Svendsen.

Smarthusteknologi i vinden

Elektrofagyrket er mer enn å trekke kabler og montere støpsler. Smarthusteknologi blir nå en større del av installasjonsarbeidet. – Fagområdet bør tiltrekke seg både teknisk interesserte jenter og gutter. Montøryrket gir deg mulighet til å jobbe med de områdene som interesserer deg. Er du glad i å trekke kabler, montere kabelstiger eller å programmere smarthusinstallasjoner, har vi varierte arbeidsoppdrag tilpasset de fleste. Som installatører må vi bli flinkere til å fortelle skoleungdom om mulighetene elektrofaget gir, understreker Svendsen.

Fem fokusområder

Gagama Elektro har nedsatt en rekrutteringsgruppe som nå arbeider med å realisere flere mangfoldprosjekter. – Gruppa består av daglig leder, en ansattrepresentant, en lærlingerepresentant og undertegnede. Vi jobber med fem primærområder. Det viktigste er å informere 9. og 10. klassinger om elektrofaget. Vi jobber også aktivt med å rekruttere lærlinger og fagarbeidere og for å beholde dagens arbeidsstokk. Vi opplever at noen ungdommer i 25-26 års alderen velger andre yrkesløp. Vi har en tydelig strategi når vi avslutter et arbeidsforhold for da er sannsynligheten større for at de velger å komme tilbake på et senere tidspunkt.

Strategisk jobbing

– Siden 1980-tallet har vi jobbet aktivt med lærlingeordningen i egen bedrift. Her har over halvparten av våre fagarbeidere tatt ett eller flere fagbrev i bedriften. Det er viktig å jobbe strategisk slik at skoleungdom velger elektrofag. Til enhver tid har vi 20 prosent lærlinger i bedriften som i sum per nå utgjør 14 lærlinger i elektriker- og automasjonsfaget. Kvaliteten på de vi tar inn er høy og mange av de fullfører lærlingeløpet og forblir en del av virksomheten.

Helheten i rekrutteringsarbeidet

– Noen av våre ansatte har vært her i 38 år mens flere andre har vært hos oss mellom 15 og 25 år. Vi opplever at flere unge ønsker å bytte jobb hyppigere og prøve andre karriereveier. Vi ser også at antallet elever fra grunnskolen til elektroutdanningen går ned, slik at rekrutteringsgrunnlaget synker. Derfor må vi rette søkelyset mot jenter og gutter i 9. og 10. klassetrinnet slik at de velger å utdanne seg til elektrofagarbeidere, sier Svendsen til slutt.

Flere artikler i denne kategorien