Advarer mot useriøse tilbydere

27/4/23
NEK og andre standarder
3/8/2023

Batterianlegg er i ferd med å finne sin plass i norske hjem. Ofte er løsningen basert på gjenbruk av elbilbatterier, som det kreves høy kompetanse for å utvikle. Ved installasjon av batterianlegg må man ta hensyn til faren for brann og utslipp av giftige gasser. Tilfredsstiller ikke anlegget kravene til produkt og installasjon øker faren kraftig.

Standarden NEK487 gir kravene til installasjon av batterier, sier fagsjef for sekundærbatterier i NEK Lars Ihler.
Etter min mening er det galskap å kjøpe batteriløsninger fra tilfeldige tilbydere på FINN.no, sier fagsjef for lavspenning i NEK Tommy Lundekvam.

Solcelleanlegg har hatt en voldsom vekst gjennom 2022. Produksjon av elektrisitet fra solceller harmonerer ikke alltid med forbruk. Mange velger å selge overskuddet av elektrisitet tilbake til nettet og får da et bidrag for å dekke strømregningen fra kraftleverandøren. Imidlertid er det også en stigende interesse for å lagre overskuddsenergien ved å installere et batterianlegg.

Økonomisk gevinst

Batterier er ikke bare interessant for eiere av solcelleanlegg. Prisene på kraft varierer sterkt i løpet av døgnet. Ved å lagre energi når prisen er lav og forbruke av lageret når prisen er høy, kan man få en økonomisk gevinst, enten man forbruker selv eller selger tilbake til nettet.

Gjenbruk av elbilbatterier er ikke for amatører

Flere leverandører tilbyr nå batteripakker til private boliger. Ofte baserer det seg på batterier fra elbiler. Ved gjenbruk av brukte bilbatterier er det viktig å kjøpe en løsning fra anerkjente leverandører. Mange useriøse aktører tilbyr løsninger som kan være forbundet med stor fare. Ikke minst er det en potensiell brannfare ved batterier. Ved overbelastning utvikles det varme, som igjen kan forårsake brann. En brann i litium/ion-batterier er vanskelig å slukke, for ikke å si nesten umulig. Selv brann i èn celle vil utvikle en ekstrem varme og omgivelsene står i umiddelbar fare for å ta fyr.

– Etter min mening er det galskap å kjøpe batteriløsninger fra tilfeldige tilbydere på FINN.no. Velger man å installere et batterianlegg i hjemmet, må man forsikre seg om at dette tilfredsstiller de strenge kravene til slike anlegg.  Farene forbundet med feil i anlegget er skremmende og livstruende, forteller fagsjef for lavspenning i NEK Tommy Lundekvam.

Batterianlegg bør adskilles bolig

Elbil-batterier inneholder også farlige kjemikalier, og det er viktig å håndtere disse batteriene på en forsvarlig måte. En konsekvens av feil håndtering kan være økt eksplosjonsfare og forgiftning fra de giftige gassene. God lufting er derfor nødvendig. Det anbefales å installere energilagringen i et rom adskilt fra resten av boligen. Da kan man også minske konsekvensene av en brann.

NEK487

– Standarden NEK487 gir kravene til installasjon av batterier. Det refereres i NEK400 til denne, som er den metoden som skal brukes for sikker installasjon og drift av stasjonære, ladbare batterier.  I tillegg finnes det egnede standarder for risikovurdering av energilagrings-systemer som med fordel kan brukes når risikoanalyse skal foretas, fortsetter fagsjef for sekundærbatterier i NEK Lars Ihler.

Ny forordning for gjenbruk av elbilbatterier

EU og EØS ved klima- og miljødepartementet i Norge foreslår å gjøre en ny batteriforordning gjeldende fra 1. januar 2026. Med denne forordningen vil det bli enklere for alle aktører å forholde seg til batterier med innføringen av et felles digitalt informasjonsutvekslingssystem for informasjon knyttet til batterier. Systemet vil blant annet bidra til bedre elsikkerhet, brannsikkerhet og miljøsikkerhet.

Utvikling av standarder

– Med sitt medlemskap i IEC og CENELEC vil NEK sørge for at det utvikles standarder som beskriver løsninger som ivaretar kravene i den nye forordningen. Inntil ny forordning og standarder for håndtering av brukte bilbatterier er på plass, anbefaler NEK å ha en god dialog med leverandør og installatører av systemet. På den måten sørger du for best mulig utnyttelse og levetid av lagringssystemet som anskaffes. Brukte bilbatterier skal håndteres med stor varsomhet og jeg må presisere at dette må overlates til profesjonelle aktører, sier Lars Ihler til slutt.

Flere artikler i denne kategorien