NEK EN 50110-1

12/12/23
NEK og andre standarder
12/12/2023

NEK EN 50110-1 er en europeisk standard som omhandler sikkerheten ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. Standarden gir retningslinjer for hvordan arbeid på eller i nærheten av elektriske anlegg skal utføres på en trygg måte.

Standarden tar også sikte på å beskytte personer mot farer som kan oppstå ved arbeid i nærheten av strømførende anlegg. Den inneholder blant annet sikkerhetsprosedyrer, risikovurdering, arbeid under spenning, kontroll og testing. I tillegg har den nye utgaven forbedret språk og ny terminologi slik at standarden blir mer presis og forståelig.

Sikre sikker drift

NEK EN 50110-1 skal sikre sikker drift av elektriske anlegg, beskytte personell mot farer og skape et trygt arbeidsmiljø i samsvar med internasjonale standarder og nasjonale reguleringer. Standarden gir retningslinjer for å redusere risikoen for elektriske ulykker og skader på personell som arbeider med eller rundt elektriske anlegg. Det skal sikre en trygg arbeidsplass og redusere muligheten for ulykker som kan medføre personskader eller dødsfall.

Del av rammeverket

Mange land har lover og forskrifter som krever at organisasjoner og enkeltpersoner følger spesifikke standarder når de arbeider med elektriske anlegg. NEK EN 50110-1 kan være en del av dette rammeverket. Overholdes normen kan det sikre de juridiske kravene. Følges normen kan man sikre at elektriske anlegg vedlikeholdes og driftes og oppfylle høye standarder til kvalitet og sikkerhet. Dette kan bidra til å forlenge levetiden på utstyret og redusere behovet for uforutsette reparasjoner.

Profesjonell integritet

Organisasjoner som følger relevante normer har en forpliktelse til å opprettholde høy profesjonell standard. På den måten kan man bygge tillit hos kunder, partnere og interessenter. NEK EN 50110-1 gir retningslinjer for opplæring og kompetansekrav for personer som arbeider med elektriske anlegg. Målet er at de som utfører arbeidet, har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter til å håndtere farlige situasjoner på en trygg måte.

Følges normen kan organisasjoner identifisere og håndtere risikoer knyttet til elektriske anlegg på en systematisk måte. Dermed kan man forebygge ulykker og redusere skader på personer og eiendom.

FSE og 50110-1

FSE – eller Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg – er en norsk forskrift som regulerer sikkerhetsaspekter ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. Organisasjonen er basert på europeiske standarder, deriblant NEK EN 50110-1. Forskriften FSE bruker NEK EN 50110-1 som en viktig referanse ved fastsettelse av krav og retningslinjer for trygg utførelse av arbeid på elektriske anlegg.

Flere artikler i denne kategorien