Vet du hva som må til for å fly drone lovlig?

13/3/23
NEK og andre standarder
23/8/2023

I Norge kan nesten hvem som helst over 16 år fly drone, og det kan være fristende å bare bestille seg en drone og sette i gang. Men sørg for å gjøre hjemmeleksa før du starter propellene – det er nemlig et reglelverk du er nødt til å følge.

Enten du skal fly privat eller du skal fly på jobben for å dokumentere eller inspisere, er det en del regler som må følges. For eksempel er det regler om å registrere seg som dronepilot, ta et nettkurs og eksamen, og om å dokumentere at dronen er forsikret.

Dessuten er det en del generelle regler som alltid må følges når du flyr, som for eksempel avstandsregler og at du alltid må kunne se dronen fra der du står.

Ja, du må registrere deg

I 2021 kom det regler som krever at du registrerer deg på www.flydrone.no før du kan fly. Det eneste unntaket er om du skal fly en drone under 250 gram som er uten kamera og tydelig merket som leketøy.

Mange tror at det er fritt fram å fly de populære DJI-dronene under 250 gram, men de krever altså at du registrerer deg. Det er også krav om ansvarsforsikring.

Det som er verdt å merke seg ved de populære dronene under 250 gram, er at du slipper å ta nettkurs og eksamen for å fly. Men det er absolutt anbefalt, siden det gir så mye verdifull kunnskap om regelverket. Om dronen er over 500 gram, er nettkurs og eksamen obligatorisk.

Over, nærme og unna

For all flyvning i såkalt åpen kategori, gjelder regler som sier at du ikke kan fly høyere enn 120 meter. Det er aldri lov å fly over folkemengder, og det er også krav om at du flyr VLOS, det vil si at du må kunne se dronen fra der du står – visual line of sight.

Så er det detaljerte avstandsregler som gjelder for underkategoriene A1, A2 og A3, og innen disse kategoriene er det definisjoner for hvilke vektklasser som gjelder. Luftfartstilsynet bruker begreper som «over folk», «nærme folk» og «unna folk» for å klargjøre reglene for disse underkategoriene, se gjerne www.luftfartstilsynet.no/droner/apen-kategori/

Verdt å nevne er at de nevnte dronene under 250 gram ender i A1, som åpner for at du kan fly over folk. Avstandsreglene her er litt mindre begrensende, og det er nok hovedårsaken til at de er så populære. Men du skal ikke fly over folkemengder. Litt større droner ender i kategori A2 eller A3, som har strengere avstandsregler.

Hvor kan du fly?

I tillegg til avstandsreglene og at du ikke kan fly over folkemengder, er den viktigste regelen at du ikka skal fly nærmere enn 5 km fra en flyplass. Du skal selvsagt også ta hensyn til andres privatliv og følge retningslinjene til Datatilsynet med hensyn til foto- og videoopptak.

Men så er det er også en del andre områder som du må holde deg unna. Det er for eksempel en forbudssone i Oslo sentrum, og er forbudt å fly over fengsler og ambassader. I mange verneområder og nasjonalparker er det også forbudt å fly drone.

Det er altså ikke til å komme fra at du må bruke litt tid til å sette deg inn i regelverket for å fly lovlig. Under har vi derfor samlet noen relevante lenker du bør innom:

Registrering og kurs: www.flydrone.no

Generelle regler: https://luftfartstilsynet.no/droner/fly-drone-trygt/

Interaktiv veileder: https://luftfartstilsynet.no/droner/nytt-eu-regelverk/interaktiv-veileder/

Om åpen kategori: https://luftfartstilsynet.no/droner/apen-kategori/

Kart over ulike typer områder: https://www.safetofly.no/

Flere artikler i denne kategorien