NEK 399:2022: tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett

10/8/22
NEK og andre standarder
23/8/2023

En ny utgave av standarden NEK 399 er nå gitt ut. NEK 399:2022 inneholder flere store endringer, som innføring av en ny metode for høyspenning. I tillegg er det endringer i krav og det er gjort strukturelle endringer for å tydeliggjøre krav.

NEK 399 er en standard som har stor interesse. Før første utgave ble gitt ut i 2014 var det vanskelig å bli enige om hvem som hadde ansvaret for hva i avtalen mellom huseier og offentlig nett. Dette kunne føre til uenigheter og et høyt konfliktnivå. Etter lanseringen av NEK 399 har den dannet grunnlag for mange kontrakter. Ansvarsområdene er tydelig definert og mulighetene for konflikter i forbindelse med tilknytning er redusert. Standarden har da også blitt godt mottatt av både nettselskaper, eiere av ekomnett, installatører og bygningseiere.

NEK 399:2022 har fire metoder for tilknytning

NEK 399 har fram til nå bestått av 3 ulike metoder for tilknytning av elanlegg med spenning opp til 1kV AC.

Metode A – Tiknytning med bruk av tilknytningsskap
Metode B – Tilknytning hvor det er brukt hovedfordeling og overbelastningsvern mellom 80 og 1.250 A.
Metode C – Tilknytning hvor det er brukt hovedfordeling og overspenningsvern over 1.250 A

I NEK 399:2022 blir det innført en fjerde metode for tilknytning. Metode D, som den heter, vil gjelde elanlegg med spenning over 1 kV og 24 kV AC. Metode D ble i 2020 gitt ut som en norsk spesifikasjon, men tilfredsstiller nå de formelle kravene til en standard. På grunn av elektrifiseringen av Norge er det et behov for å dekke tilknytninger også for høyspenning. Norge er inne i en fase av elektrifiseringen hvor lading av batterier er en essensiell komponent. Dette vil vi blant annet se i en oppbygging av ladenettverk for veitransport og elektrifiseringen av havbruksanlegg, hvor det vil være behov for spenning over 1kV. Metode D ble i 2020 laget som en norsk spesifikasjon, men gjennom komitearbeidet har denne blitt bearbeidet.

Lettere å forstå

NEK 399:2022 har også gjennomgått en rekke strukturelle endringer for å gjøre den lettere forståelig. Et av virkemidlene har vært å bruke NEKs FAQ-tjeneste for å se hvilke spørsmål som blir stilt. Med utgangspunkt i disse spørsmålene har man gjort endringer for å gjøre standarden mer lettlest og forståelig.

Utvidet omfang

Tidligere gjaldt standarden bare for selve tilknytningspunktet. Omfanget er nå utvidet slik at det gjelder hele tilknytningen. Et unntak for standardens virkeområde er konsesjonspliktige produksjonsanlegg hvor standarden ikke gjelder.

Endringer

Netteier har plikt til å levere fram til husvegg. I NEK 399:2022 er kravet nå gjort tydeligere og tilknytningsskapet skal plasseres på, ved eller innfelt i bygningens yttervegg. Skal dette kravet fravikes må det inngås en skriftlig avtale mellom bygningseier og nettselskap, slik at skapet kan plasseres et annet sted på eiendommen.

Flere artikler i denne kategorien