Skrikende behov for automatikere

15/11/21
Utdanning
3/8/2023

Nye byggeprosjekter krever avansert teknologi for å redusere klimautslippene. Schneider Electric er bekymret for at store byggeprosjekter blir rammet på grunn av mangel på teknologisk kompetanse.

Flere frykter at det blir vanskelig å levere og drifte store offentlige byggeprosjekter de neste ti årene på grunn av mangel på riktig teknisk kompetanse. En undersøkelse Byggenæringens Landsforening (BNL) gjennomførte blant sine medlemmer i mars, viser at 43 prosent svarer at de sliter med å få tak i fagarbeidere. Schneider Electric er et av selskapene som slår alarm, de frykter at store offentlige prosjekter i verste fall blir forsinket hvis myndighetene ikke tar ansvar for å utdanne flere med nødvendig kompetanse. Mangel på faglærte kan i tillegg føre til problemer med driften av byggene etter at de blir tatt i bruk.

Kompetansekrevende

– Det kommer store og kompetansekrevende utbygginger i tiden fremover. Det er helt umulig å gjennomføre og drifte disse uten utdannede fagarbeidere, sier Karoline Nystrøm, administrerende direktør i Schneider Electric Norge.

– Bransjen vår leverer automasjon og energistyring av bygg, industri og datasentre. Disse løsningene er helt avgjørende for å redusere utslippene. Slike løsninger krever utdannede fagarbeidere. Vi må ha avklaringer om når de store prosjektene kommer, slik at vi kan stimulere flere til å ta relevant utdannelse og rekruttere flere lærlinger. Hvis vi ikke ligger i forkant, kan det få store konsekvenser for gjennomføringen av disse prosjektene, sier hun. Mediene har skrevet en del om lærlingers situasjon i pandemitiden, og at mange ikke har fått plass i bedrifter på grunn av pandemien. Her har Schneider Electric gått motstrøms og ikke sett på pandemien som en hindring. Selskapet, som er registrert som lærlingebedrift innen automatikk, har tatt inn totalt 10 lærlinger på de 18 månedene pandemien har preget oss, syv innen byggautomasjon og tre som jobber med brann og sikkerhet.

– Vi tar ansvar for utviklingen av unge automatikere og tar sikte på å få dem til å bli en del av teknikerteamet vårt, som håndterer mange byggautomasjon-prosjekter overalt i Norge, sier Maritha Bjørnbeth, direktør i Schneider Electric Norges forretningsområde Digital Energy i Region Øst.

– Aktivitetene og utviklingen av unge automasjonslærlinger i Schneider Electric tilsier at deres utvikling, med alle de nødvendige forholdsreglene, har foregått normalt gjennom pandemien, sier Bjørnbeth, som mener flere aktører bør ta ansvar for å utvikle lærlinger og peker på de mange positive effektene det fører med seg for næringen.

Samarbeid på tvers av fag, alder og kjønn

Lærlingene i denne generasjonen tar lett eierskap og ansvar for sin egen jobb og utvikling, de sklir lett inn i teknikerteamene våre og er veldig lærevillige. De jobber nå spredt i ulike prosjekter, sammen med fagfolk i ulike aldre og med forskjellig bakgrunn, sier Maritha Bjørnbeth, direktør i Schneider Electric Norges forretningsområde Digital Energy i Region Øst.

Blant lærlingene er Emilie Linderup Johnsen, eneste jente i flokken, hun startet i Schneider for ett år siden:

-Jeg ble kjent med Schneider Electric, som alle andre lærlingene, gjennom håndteringen av komponenter fra Schneider på skolen. I forbindelse med søknadsprosessen undersøkte jeg om ulike lærlingebedrifter. Schneider virket spennende, for min del spesielt på grunn av de faglige utfordringene. Man vet selvfølgelig ikke presist hva man går til, men nå kan jeg påstå at alt jeg driver med, er interessant, spesielt feilsøking. Jeg har utviklet meg mye inne dette faget. Nå vet jeg hvordan jeg skal takle ulike situasjoner og ser hvor viktig automasjonens bidrag er i det store perspektivet, det hjelper med å spare energi og øke komforten i bygg. Det er viktig både for byggeierne og for brukerne, understreker hun.

Emilie Linderup Johnsen ble kjent med Schneider Electric gjennom håndteringen av komponenter fra Schneider på skolen. (Foto: Schneider Electric)

Mangfold en selvfølge

Tidligere automasjonslærling Espen Granås, nå serviceleder i Bjørnbeth sin avdeling, er ansvarlig for å følge opp lærlingene i deres karrierestart. Granås er klinkende klar om rikdommen de tilfører selskapet:

-Vi lærer definitivt mye av dem, blant annet takler de endringer lettere og utvikler seg fortere enn oss. Dessuten er de veldig inkluderende. For dem er mangfold en selvfølge – der har vi voksne en del å lære av, sier Espen.

Aldersmessig mangfold

Erlend Hadsel Berger har nå jobbet i Schneider Electric i et og et halvt år: Det tette samarbeidet med teknikere fra både elektro og automasjon har skapt et nytt og videre perspektiv rundt vårt arbeid. At alderen er forskjellig ser vi bare på som en fordel; vi setter pris både på den praktiske, faglige kompetansen til eldre kolleger og teknikernes erfaring med livet generelt, sier han. -Det gjør jo hverdagen vår mer lærerik.

Morten Skogli har jobbet som lærling innen byggautomasjon i ni måneder. Han synes det er mest spennende å jobbe med ombygging av automatikk for ventilasjonsaggregater. – Da merker vi fort effekten etter justeringene. (Foto: Schneider Electric).

Ser fort resultatene av det de gjør

Morten Skogli ble kjent med Schneider Electric gjennom sin lærer på Strømmen videregående. Han ble først utplassert på industriautomasjon, men han har i ni måneder jobbet som lærling innen byggautomasjon: Prinsippene er de samme. Mest spennende er det å jobbe med ombygging av automatikk for ventilasjonsaggregater, sier Morten.

– Da merker vi fort effekten etter justeringene. Han tenker på luftkvaliteten, altså verdiene på CO2 innhold og temperatur: De varierer veldig etter at vi har grepet inn. Der ser du lett sammenhengen mellom faget vårt og det omverdenen forventer av oss. (Kilde: Schneider Electric)