Elektrokanalen – fokus på "verdens viktigste bransje"

21/11/22
Utdanning
28/8/2023

Målsettingen med podkasten Elektrokanalen, er å få enda flere til å bli elektrikere, og at de som arbeider i bransjen skal bli enda mer stolte av faget sitt, sier adm. direktør Terje Lillemo i CTM Lyng.

IVARETAR KVALITET OG STOLTHET: Adm. direktør Terje Lillemo og leder for strategi og forretningsutvikling, Brage Stenberg Johnsen i CTM Lyng produserer populære podkaster om og for elektrikere, for å ivareta kvalitet i både arbeid og produkter. (Foto:CTM Lyng)

Sammen med leder for strategi og forretningsutvikling, Brage Stenberg Johnsen i CTM Lyng, produserer han populære podkaster om og for elektrikere, for åivareta kvalitet i både arbeid og produkter.

Bakgrunnen for podcasten er at Brage og jeg opplever at mange i bransjen ikke har den nødvendige stoltheten og forståelsen av viktigheten av yrket sitt, som må til for at vi skal beholde og styrke kvaliteten i arbeidet som utføres. CTM Lyng er en aktør som kun selger via grossist, og i det daglige er vi opptatt av å fremme kvalitet i yrket og i produktene. Vi opplever dessverre at faget blir utfordret av billigprodukter og “do-it-yourself-aktører”, som ikke svarer til ønskede og lovpålagte kvalitetsstandarder. Gjennom Elektrokanalen slår vi et slag for sikkerhet og kvalitet i faget vårt, sier Lillemo.

Han slår fast at hvis aktører som CTM Lyng skal overleve, ja, så er de helt avhengig av at såvel bransjen, som kundenes forventninger til bransjen, sikrer at de beholder en kvalitetsmessig høy standard, både i tjenesteutførelse og i produktvalg.

– På den måte er opplysningsarbeidet vi bedriver i Elektrokanalen, gjennom å rette fokus på nyttig og viktig informasjon, i aller høyeste grad også i egen interesse.

“Verdens viktigste bransje”

At de trår til og kaller Elektrokanalen “verdens viktigste podcast” er noe de står inne for:

– Det dreier seg jo om el-sikkerhet i en tid når elektrifiseringen av verden skjer i et forrykende tempo. Nordmenn satser så og si alle pengene sine i bolig. Det er hvermannsens største investering, da bør forholdet til elsikkerhet og kvalitetsmessige krav harmonisere med den totale bolig-investeringen. I podcastene løfter vi el-sikkerhet opp på det fagnivået det hører hjemme, og setter det inn i en sammenheng som folk flest er interessert i, og som de ønsker å lytte til, sier Lillemo.

Hittil har duoen produsert i overkant av 50 podcaster som ligger ute, med over 500 abonnenter så langt – og med mange delinger.

– Tilbakemeldingene vi mottar er udelt positive, det inspirerer til å fortsette arbeidet, sier han.

Døråpner til beslutningstagere og politikere

I tillegg til å informere brukes podkasten også som en døråpner til beslutningstagere, politikere, bransjeaktører og kjente folk i tilstøtende bransjer. Gjester og intervjuobjekter så langt omfatter også sentrale folk i eiendoms- og byggenæringen, som for eksempel Obos-sjefen, samt nøkkelpersoner i BAE-næringen.

– Kjente bransjefolk er med på å trekke lyttere, så vi forsøker gjerne å få noen “navn” som gjester, for at de skal dele sine erfaringer med vår bransje og gi sine synspunkter på hvordan vi oppfattes utenfra. Det er med på å sette vårt fag i sammenheng med andre sentrale yrkesfag-grupper, sier Lillemo.

Sprer stolthet rundt elektrikeryrket

For Elektrokanalen er det et stort poeng å bidra til å spre stolthet rundt elektrikeryrket:

– Hvis ikke stoltheten er til stede, vil ikke det nødvendige fokuset på kvalitet og sikkerhet heller være stort nok, da risikerer man at aktører og enkeltindivider slakker av på kravene. Manglende stolthet over faget sitt har negative ringvirkninger på arbeidsmoral og dermed sikkerhet og arbeidsutførelse, nettopp derfor er det så sentralt at yrkesstoltheten og stolthet over å være installatør økes og holdes oppe. Gjør-det-selv-markedet vokser fort, legger vi oss på det nivået vanner vi ut vårt eget fagmiljø, samtidig som krav til dokumentasjon og til produkter ikke blir innfridd, sier Lillemo som mener bransjen som helhet er dårlige på å snakke opp sitt eget fag:

– Vi har et felles ansvar for å øke bevisstheten rundt kvalitet og egen stolthet i yrket. Dette stolthetsarbeidet bør gjennomføres innenfor andre håndverksfag også, som rørleggerfaget og snekkere/tømrerfaget. Fagene er helt avhengig av hverandre og et godt samspill, ikke minst når teknologien sprer seg inn i alt. Alle initiativ som hever yrkesstoltheten for håndverksfagene mener jeg er positive, det er med på å heve kvaliteten som gjør at det fagmessige arbeidet ivaretas på en skikkelig måte, sier han.

Yrket blir stadig mer spesialisert – burde man delt opp elektrikeryrket?

Ja, spriket i yrket er så stort og det er såpass mange deler av faget som er så forskjellig at, ja, jeg tror utviklingen går den veien, mot en grunnfagutdannelse i bunnen, deretter spesialiseringen. I takt med at det blir økende antall el-biler, og fokus på smarthus, trenger vi spesialister på blant annet disse fagfeltene. Etterhvert skal alt snakke sammen, vi trenger i økende grad spesialister på sensorteknologi/sensorikk, strømbesparing, sikkerhet, lading og batterier mm, spesialisering er nok fremtiden.

Er krevende å produsere podcaster?

Ja, men det er moro også. Tar vi en Oslotur, sørger vi for å invitere en kjent person som gjest, vi rigger til studio på hotellet og har en god samtale som blir til en informativ episode. Det krever litt tid, men det er absolutt givende – hvis ikke viktigheten av elektrikeryrket og gode produkter blir bedre, risikerer vi at aktører som CTM Lyng forsvinner, så dette er vel anvendt investering av tiden vår, avslutter han.

Elektrokanalen: https://open.spotify.com/show/37rrvGTazArwyuI2zaRWhv

CTM Lyng er blant Sonepar sine partnere. Selskapet selger kun gjennom grossist og er blant Norges fremste produsenter og leverandører av sikkerhetsprodukter til hjemmet innen velferdsteknologi, energiøkonomisering, samt lys og varmestyring, for alle typer bygg, kjent under merkevarene mKomfy®, mTouch®, Aqua Xpress®, Microsafe®, Centrol® og mTouch Home®. CTM Lyng tilbyr alt fra utvikling av produkt til produksjon og distribusjon.  Produksjonslokalene i Vanvikan har en av Europas mest moderne maskinparker.