mTouch One PH, OP

mTouch® One, OP har innebygd radiokommunikasjon for styring via HUB eller andre enheter som kommuniserer med åpen protokoll (ZigBee 3.0).

mTouch® One viser nøyaktig temperatur/effekt i LCD-display og justeres med touchknapper. Den har nattsenkingsfunksjon, frostsikring, ukeur (senking), Zzilentfunksjon (for eks. soverom) mm.

Selvforklarende meny for justering av flere viktige funksjoner, f.eks. valgfri gulvfølertype, samt hurtigoppsett eller manuell innstilling av ukeur. Valgfri farge på skjermbakgrunn og tekst.

mTouch® One har tastelåsfunksjon (barnesikring) og parkettfunksjon (maksbegrenser ved bruk av gulvføler), samt innstilling av makstemperatur for å hindre unødig strømforbruk. NB! Maksbegrenser også som effektregulator.

  • ✅ Stort lettlest LCD-display.
  • ✅ IEEE 802.15.4 (ZigBee).
  • ✅ 4 touchknapper for enkel bruk og oppsett.
  • ✅ Endres enkelt fra termostat (˚C) til regulator (%-vis).
  • ✅ Automatisk dimming av displaylys basert på rommets lysnivå.
  • ✅ Universell innfesting.
  • ✅ Zzilent-mode for soverom.
mTouch One PH, OP