Nye jordfeilskannere i CBS-serien

To nye jordfeilskannere i CBS-serien muliggjør jordfeilovervåking type A eller kombinert type A+B i ett og samme instrument. Velg mellom to type skannere, CBS-16 med 16 kanaler type A, eller CBS-20 med 16 kanaler type A og 4 kanaler type B. Begge jordfeilskannerne har følgende gode egenskaper:

  • Monteres på skinne (6 moduler)
  • Er svært enkle å programmere
  • Kommuniserer via RS485 Modbus
  • Leveres med fabrikkinnstilt grenseverdi for alarm (100 mA, 1 sek. tidsforsinkelse)
  • Lagrer historikk med detaljert logg over 20 siste hendelser

Skannerne benyttes sammen med sumtrafoer i WGC/WGS-serien.

 Nye jordfeilskannere i CBS-serien