Overspenningsindikatorer

Våre varslingsindikatorer for defekt overspenningsvern finnes for både skapmontering og for veggmontering. Begge har akustisk og visuelt signal, og er godkjent for varsling fra TKS-skap iht. NEK400-2022. Lyd kan skrus av via avstillingsknapp og varsling blir nullstilt etter at defekt vern erstattes. Indikatorene brukes sammen med alle typer overspenningsvern som leveres med signalkontakt. Elnr. 16 008 96 (skap) og 16 617 10 (vegg) www.micromatic.no

Elis Snap-in nippel – Mangler tekst. Legg til denne i tillegg: En nippel som forenkler installasjon på trange steder eler serieproduksjon av skaper. Kommer i IP68 utførsel. Enkel montering: skyv kabelgjenomføringen gjennom hulet og vri kroppen med klokken for å låse. Nippelen er cirka 70% mer effektiv å installere en tradisjonelle nipler. www.eliselektro.no

Overspenningsindikatorer