PowerLogic HeatTag gassensor

Fra Schneider Electric. Forebygger brann i lavspenningstavler gjennom kontinuerlig sanntidsanalyse av luften i tavlen for å oppdage gass som avgis ved kabeloveroppheting. Avviket detekteres lenge før brann eller røyk utvikles, og varsel sendes automatisk til mobil/PC. 

www.Se.com/no

PowerLogic HeatTag gassensor