TeSys island intelligente motorstarter

Fra Schneider Electric er en smart, digital og kompakt modulbasert motorstarter. Sanntids driftsdata for pre-alarm og forebyggende vedlikehold. 2/3 raskere montering, og 25% raskere å programmere.

TeSys island intelligente motorstarter