Tre-i-ett-vernet AFDD+

Kombinerer beskyttelsesfunksjonene for jordfeilbryter, overstrømsvern og lysbuevern! Enkel og fleksibel montering i nye og eksisterende installasjoner, samt tidsbesparende under feilsøking.

El.nr. 1601024, 1601020, 1601015

Tre-i-ett-vernet AFDD+