All time high

13/3/23
Konferanser og bransjearrangementer
23/8/2023

260 påmeldte bransjefolk deltok på Nelfos årskonferanse

– Det ble et «all time high» bransjetreff etter to års pandemi nedstengning. Ett av hovedtemaene var bærekraft der vi så på alt fra sosiale forhold, mangfold til å få flere kvinner inn i vår mannsdominerte bransje, sa adm. direktør Ove Guttormsen i foreningen.

Skal vi klare å nå det grønne skiftet må vi ha tilgang på nok ren energi, sier adm. direktør Ove Guttormsen i Nelfo.

En viktig fremleggelse var Nelfos bærekraftrapport, som er et veikart på hvordan elektrobransjen kommer til å utvikle seg. Konferansen ble arrangert på hotell Bristol med en maksgrense på 260 deltakere. – Vi nådde denne grensen raskt og måtte dessverre si nei til noen. Målet er å utvide deltagergrensen til neste år der vi vil ta for oss mange viktige bransjetemaer. Bærekraft fenger mange og noe bransjen tar på alvor. Mangfold vil kreve større grad av inkludering og bidra til å øke forretningsmulighetene, sier Guttormsen.

Ren energi

– Skal vi klare å nå det grønne skiftet må vi ha tilgang på nok ren energi. Her peker to områder seg ut. Det ene går på å redusere kraftforbruket, etterisolere bygninger og varmestyring samtidig som vi produserer mer fornybar kraft. I tillegg til synlige frukter på land og til havs, så er lokal energiproduksjon med solceller veien å gå, sier Guttormsen. – Når det er sagt har Norge en lang vei å gå for å nå det grønne skiftet. Vi forbruker 50 prosent strøm og 50 prosent olje. Selv om vi i et europeisk perspektiv har kommet langt, har vi fortsatt mye å gjøre. Jeg er optimistisk på fremtiden fordi det er stor interesse og vilje til å gjøre riktige grep.

Stor interesse for temavalg

– Jeg synes våre medlemsbedrifter er sitt ansvar bevist og bare det at konferansen var fullbooket, viser hvor stor interesse temaet bærekraft har i bransjen. Hadde konferansen blitt arrangert for fem år siden ville det vært mindre interesse for temaet, sier Guttormsen. – Også de mange innleggene om kvinneandelen i elektrobransjen var en vekker for mange. De fleste elektroinstallatørselskaper har for få kvinnelige lærlinger og montører. Dessverre følger mange et tradisjonelt ansettelsesmønster der flesteparten av jentene får administrative jobber mens det er altfor få montører. Ser vi bransjen under ett er kvinneandelen under 4 prosent. Det er altfor dårlig og her må vi ta oss selv i nakken, endre holdninger og synspunkter og ansette flere jenter som fagarbeidere.

Vi må være i forkant

Mangfold var et viktig tema som omfatter ikke bare kvinnelige medarbeidere, men også kulturell, religiøs og seksuell legning.

– Vi må bli flinkere til å inkludere mennesker med forskjellige holdninger. Her må vi som bransje være i forkant. Det bør ikke være noen grunn til at mangfold blir høyere prioritert hos våre medlemsbedrifter, sier Guttormsen. Han berømmer bl.a. Gagama Elektro i Hammerfest som har 14 prosents kvinneandel i bedriften og JM Hansen i Tromsø som har 10 prosents kvinneandel. – Det står respekt av disse selskapene som prioriterer inkluderingsarbeidet så sterkt.

Vi har fått høre at det er mulig å rekruttere flere jenter dersom ledelsen prioriterer mangfold. Egentlig bør vi ikke være forundret over at det er så mange dyktige kvinnelige ledere i vår bransje. Vi burde faktisk få flere av dem. Det krever at vi er foroverlente og starter rekrutteringen av jenter allerede på ungdomsskoletrinnet.

Gamle og inngrodde holdninger

– Hva skal til for å endre stereotype bransjeholdninger og få flere kvinnelige ledere i bransjen?

– Det er et vanskelig spørsmål men det dreier seg nok om gamle og inngrodde holdninger. Vi er nok dessverre en litt konservativ bransje men vi kan ikke gi opp og må jobbe med egne og medlemsbedriftenes holdninger. Ser vi årskonferansen under ett er bærekraft et tema vi må jobbe med en god stund fremover.

Bærekraftig bransje

Målet er at elektrobransjen skal bli Norges mest bærekraftige bransje. I fremtiden skal alt gå på strøm og den skal være fornybar. Elektrobransjen skal sørge for at vi når dette målet, sier Guttormsen.

På riktig spor men mye gjenstår

På spørsmål om hvordan myndighetene bidrar nok i arbeidet med å nå det grønne skiftet innen 2030, svarer Guttormsen: – Jeg synes myndighetene er på riktig spor, men vi skulle nok ønske de gjorde mer. Viktige områder er initiativordninger for å generere ny kraft og spare strøm. I praksis snakker vi om energieffektivisering og bygging av fornybarkraft. Vi skulle ønske at myndighetene la et ekstra trykk på dette arbeidet, sier Guttormsen til slutt.

Flere artikler i denne kategorien