God kapasitet til å gjennomføre ENØK-tiltak

13/3/23
Konferanser og bransjearrangementer
23/8/2023

– Det er god kapasitet i elektrobransjen til å gjennomføre ENØK-tiltak som får Enova-støtte, sier direktør for næringspolitikk Tore Strandskog i Nelfo. Ferske tall viser at godt over halvparten av bedriftene har kapasitet til å håndtere flere oppdrag.

Strandskog kan fortelle at det har festet seg et inntrykk av at elektrobransjen ikke har kapasitet til å installere solceller og ENØK-tiltak i bygg. – Det stemmer ikke. Som en del av NHOs siste medlemsundersøkelse har Nelfo spurt sine medlemsbedrifter om kapasiteten til å håndtere økt oppdragsmengde. Her er svarene:

16 prosent kan ta flere oppdrag med en gang.

38 prosent kan ta flere oppdrag senere gjennom vinteren.

29 prosent kan håndtere den oppdragsmengden de har i dag, men ikke påta seg mer.

Lavere byggeaktivitet

Dette samsvarer også med Nelfos siste markedsrapport med tall fra Prognosesenteret.

– Forklaringen er at vi forventer lavere byggeaktivitet de neste årene, spesielt på nye boliger og næringsbygg. Nedgangen skyldes bl.a. økte byggekostnader og høyere rente, sier Strandskog.

Vinn-vinn-situasjon

Nå er det smart, både for bedrifter og myndighetene gjennom Enova, å vri mer av aktiviteten over på tiltak som bidrar til strømsparing. Skal vi nå målene om reduserte utslipp og øke elektrifiseringen, må vi raskt skaffe mer elektrisitet gjennom energieffektivisering og solkraft. Med dagens strømpriser er dette en vinn-vinn-situasjon. Husholdningene får redusert strømregning og det frigis energi som vi kan bruke på andre områder.

Norge har et stort potensial for energieffektivisering, solkraft og smartere strømbruk. En realisering av potensialet vil frigjøre energi til klimaomstillingen, samt skape ringvirkninger i form av økt sysselsetting og verdiskaping i leverandørbedriftene og hos andre markedsinteressenter, sier Strandskog til slutt.

Flere artikler i denne kategorien