Digitalisering vil endre alt

27/2/24
Konferanser og bransjearrangementer
27/2/2024

NELFOs årskonferanse, som gikk av stabelen i fjor, presenterte et innholdsrik program der fire trender vil påvirke bransjen fremover. Digitalisering vil endre alle prosesser, bærekraft vil påvirke alle, kraftnettet vil desentraliseres og kunnskap og kompetanse vil skape nye og motiverte medarbeidere, mener adm. direktør Ove Guttormsen i Nelfo.

I 2024 feiret foreningen 110 års jubileum, noe som ble behørig markert under årskonferansen.

Kunstig intelligens

Andreas Wahl, som er kjent for mange program om fysikk og naturvitenskap i NRK, med sin kunnskap om bransjen.

– I første bolk tok vi for oss kunstig intelligens og data der vi så på hvordan data kan brukes for å optimalisere prosesser. Vi fikk et godt eksempel på bruk av sensorer i DNB’s næringsbygg i Markveien Bergen. Det var også eksempel på hvordan kunstig intelligens kan brukes i prosjektering og teknisk installasjon. Vi fikk innblikk i hvordan sensorikk kan hjelpe sjømatnæringen til bærekraft. Første bolk ble avsluttet med en paneldebatt om digitalisering og så på hvordan kunstig intelligens og digitalisering vil påvirke næringen fremover. Primært vil det medføre kraftige endringer men også store muligheter. Som næring må vi bruke digitalisering til å gjøre produktene smartere, og som medlemsbedrifter må vi bli flinkere til å kommunisere budskapet ut til våre kunder, sier Guttormsen.

Fremtidens strømdemokrati

– Under konferansen fikk vi også et overblikk i hvordan kraftnettet ser ut. Nå har alle norske husstander fått AMS-målere. Det gir oss tilgang på data som kan gjøre strømnettet mer effektivt med strømproduksjon og lagring. Norge ligger langt fremme sammenliknet med andre land.

I sitt innlegg sa Otovo at vi nå går fra å være kunde til å bli både leverandør og kunde i det som kalles prosumenter. Det er en ny situasjon for alle og som vil ta tid for alle å nyttiggjøre seg. Det vil også komme små kraftverk i nabolaget fra solcelleanlegg på tak. Når boligfelt og bydeler få batterier til sollagring, kan de selge strøm til naboen uten å belaste sentralnettet. Her vil en viktig del av omstillingen fremover komme, sier Guttormsen.

Jakten på de beste folkene

– Riktig kompetanse er avgjørende for å oppnå større mangfold i våre medlemsbedrifter. Vi fikk slått fast at jenteandelen er meget lav i vår bransje. Det vil kreves mye å øke jenteandelen i elektrofag med 50 prosent. Vi fikk et godt innlegg av Lisa Marie Moe som vant Elektrokvinneprisen for sitt arbeid med å få flere jenter inn i næringen. GK Norge kom i sitt innlegg inn på hva de gjør for å øke kvinneandelen til 20 prosent. Nøkkelen til å heve kompetansen er økt lærlingeinntak. Er det lønnsomt å satse på lærlinger og det korte svaret er at ja. Økonomisk er det lønnsomt og et viktig middel for å sikre fremtidig kompetanse. En debatt med ungdomspolitikere påpekte nødvendigheten av en jevn tilstrømning av både jenter og gutter til elektronæringen, sier Guttormsen.

Den norske modellen

– Den siste og viktige bolken så på hvordan den norske modellen fungerer. Vi har et trepartssamarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og myndigheter. Modellen som oppsto i mellomkrigstiden skulle føre til et strukturert og oversiktlig arbeidsliv i Norge. Den har tjent oss vel og Kristine Neigård fra Fafo ga oss et historisk perspektiv over den norske modellen som hele tiden må fornyes. Kristin Clement fra Cevita tok for seg den norske modellen i en urolig tid og mener det er konstant behov for endring. Klarer vi ikke det kan modellen forvitrer. Derfor må den konstant tilpasses verden vi lever i, mener Guttormsen.

Konstruktivt samarbeid

– Vi fikk også et innlegg fra nyvalgt leder for El&IT Forbundet Geir Ove Kulseth, som kom inn på sine fanesaker. Han påpekte bl.a. det konstruktive samarbeidet El&IT har med Nelfo for å gjøre næringen bedre og mer attraktiv for unge. Til slutt fikk vi en debatt om 3-partsamarbeidet og hvordan det fungerer i praksis mellom LO, NHO og myndighetene. Alle mente modellen har tjent oss godt men at den må konstant tilpasses og endres, sier Guttormsen.

Lynfull avslutning

– Slutten av konferansen ble en «sprakende» og nervepirrende opplevelse der Andreas Wahl demonstrerte en Tesla Coil (lynmaskin). Ikledd metalldrakt var han en lynavleder. Det ble en spektakulær og lynfull avslutning på en meget interessant konferanse, påpeker Guttormsen. – Under middagen ble det delt ut en solpris til den kommunen som har gjort mest for å promotere solceller i Norge. Suldal kommune gikk av med seieren og har bidratt aktivt med å promotere og komme med gode støtteordninger til både næringsliv og private husstander, sier han til slutt.

Flere artikler i denne kategorien