Promillebriller vakte stor interesse

20/11/22
Konferanser og bransjearrangementer
23/8/2023

– På Eliaden i år skapte Akans stand med promillebriller mye engasjement. – Her fikk lærlinger og elektrikere teste ut brillene og føle hvordan det er å være full på jobb, sier seniorrådgiver Hasle Løchen i Akan.

Interessen for promillebrillene var stor og mange hadde lyst til å teste dem ut. Når de blir tredd nedover øynene opplever du en promille på mellom 0,8-1,5. I denne tilstanden skulle lærlingene tre en ledning inn i en strømløs stikkontakt. Mange følte at oppgaven var umulig mens andre sa at de aldri kom til å være beruset på jobb.

Gode samtaler

– Vi snakket med flere elektrikere som innser at det er viktig å være skjerpet på jobb og heller feste på fritida. Mange av de fremmøtte var reflekterte, forsto tematikken og tok budskapet vårt på alvor, sier Løchen i Akan.

Opptatt av sikkerhet

– Elektrobransjen er vi spesielt opptatt av sikkerhet og der strøm er en farlig vare. Å ha en bevisst forhold til rus og arbeid er særdeles viktig for å forebygge hendelser, sier HMS-fagsjef Eirik Remo i Nelfo.

Tydelige ledere

– Vi er spesielt opptatte av at installatørbedrifter tar godt vare på sine lærlinger. De kan ofte falle mellom to stoler. Lærlinger tilpasser seg raskt bedriftskulturen. Derfor må ledelsen være tydelig på hva som er greit og ikke med hensyn til bruk av rusmidler i jobbsammenheng. Blant lærlinger er rus og psykiske problemer velkjent. Derfor må bedriftene gå i bresjen med å skape gode holdninger og ha ordninger som fanger opp de som faller utenfor, sier Løchen til slutt.

Flere artikler i denne kategorien