Søkelys på ny teknologi

20/5/24
Konferanser og bransjearrangementer
20/5/2024

Teknologikonferansen 2024 satte søkelyset på ny teknologi. Her fikk 200 deltakere innsikt og kunnskap på områder som elteknikk, IT, elsikkerhet og regelverk. Med den raske teknologiutviklingen er det viktig å være forberedt på hva som kommer, sier adm. direktør Ove Guttormsen, som mener konferansen er den viktigste møteplasser for elektronæringen.

– Konferansen, som ble arrangert på Radisson Blu i Oslo i mars, tok for seg muligheter og utfordringer innen områdene kunstig intelligens, smarte nett og installasjoner, elektrisk fremdrift og it-sikkerhet, sier Guttormsen. – Oppslutningen på årets konferanse viser at temaene fenget.

Kunstig intelligens

– Første del av konferansen tok for seg hvordan elektrobransjen kan kunstig nyttiggjøre seg intelligens (KI). Consigli ga oss innsikt i hvordan KI kan optimalisere prosjektering av bygg, mens OSO viste hvordan de bruker teknologien og maskinlæring for å optimalisere bl.a. varmtvannsberedere. Teknologiekspert Torgeir Waterhouse avrundet denne delen med en samtale om elektrobransjen og KI.

Teknolgisk utvikling og regelverk

– Den teknologiske utviklingen går raskt på områdene mikronett og smarte installasjoner. Her presenterte Futurehome sitt Mikroflex prosjekt hvor smarte hus og nett sto i sentrum, sier Guttormsen. – Også Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) orienterte om regelverket. Tema for DSB var blant annet revisjon av forskrifter. Nkom orienterte om Ekomloven og forskriftsendringer. Fagdirektør for sikkerhetskultur i Nasjonal sikkerhetsmyndig tok for seg tiltak for å bedre it-sikkerheten.

Adm. direktør i Nelfo Ove Guttormsen.

Flere artikler i denne kategorien