Leverer budsjettrammer på rekordtid

20/5/24
Om Sonepar
20/5/2024

Nå kan Sonepar raskt levere budsjettrammer på solcellepaneler. - Med gode digitale verktøy og et solid beregningsgrunnlag kan vi enkelt og effektivt hjelpe installatøren med å budsjettere anlegg for bolig og mindre næringsbygg. Det sparer tid og er et viktig bærekraftig tiltak for alle involverte, sier kategoriansvarlig for fornybar Dag Henning Borg.

Modellen tar utgangspunkt i flere hundre tilbud som ble sendt i 2023, som er komplette leveranser fra skruer til festemateriell, inverter og paneler, med noen forbehold hva gjelder kabellengder i forhold til plassering.

- På bakgrunn av disse tilbudene, har vi sortert og funnet noen fellesnevnere, som danner et godt beregningsgrunnlag. Resultatet er at vi enkelt kan hjelpe installatørene med å budsjettere anlegg for sine kunder. Når installatøren sitter i bilen på vei hjem fra en befaring, kan han ta en telefon til oss, og vi kan raskt levere en budsjettramme på installasjonsmateriellet på gitte anlegg, forklarer Borg.

“Når installatøren sitter i bilen på vei hjem fra en befaring, kan han ta en telefon til oss, og vi kan raskt gi en budsjettrammen på installasjonsmateriellet på gitte anlegg”

- I denne “formelen” har vi fått med det vi trenger for å lage et godt utgangspunkt for et budsjett. Dette gjelder spesielt der det ikke ligger noe prosjektering til grunn, slik at vi må gjøre vurderingene av pris basert på erfaringstall. Når et anlegg er prosjektert, og vi får dette underlaget, har vi mulighet til å konkretisere tilbudet og se hva man faktisk kan levere innenfor budsjettrammene. Denne formen for samspill er en stor fordel for vår kunde og for sluttkunden, sier Borg.

Strekker bærekraftsbegrepet litt lenger

I dette arbeidet velger Sonepar å strekke begrepet bærekraft litt lenger enn den tradisjonelle betydningen.

- Bærekraft omfatter ikke bare EPD’er, livsløpssykluser og avfallshåndtering, vi må også se på ressursbruk: Jo flinkere vi er på å budsjettere tidlig for en kunde, desto bedre kan vi benytte ressursene våre når vi får det prosjekterte underlaget, og kan begynne å konkretisere og spisse blyanten inn på et ordentlig tilbud og lage de gode løsninger sammen, sier Borg.

Arbeidsmodellen gir en rask budsjettramme med gevinster for installatør, sluttkunde og Sonepar:

  • Installatør og sluttkunde mottar raskt en budsjettramme for installasjonsmateriell på solcelleanlegget.
  • Installatøren kan på en enklere måte justere budsjettprisen fra Sonepar ut ifra kundens rammer og budsjett.
  • Installatøren kan levere på kundens forventninger, resultatet er en bedre innledende dialog med kunden.
  • Alle involverte sparer tid og ressurser

Bidrar til flere realiserte tilbud

- Vi har gjennomgått hvor mange tilbud som er levert, men ikke realisert. Ser man på tiden som er brukt på å konkretisere tilbudet ned på hver skrue og mutter, mot de tilbudene som ikke er realisert, så har ikke denne arbeidsmetoden vært bærekraftig. Det er ofte høy pris som er årsaken til at kunden velger å ikke investere. Når vi nå får en henvendelse fra en installatør, kan vi raskt avklare hva leveransen skal omfatte, ut fra sluttkundens budsjett. Er de fornøyde med det, kan vi begynne å detaljere tilbudet, sier Borg.

Bedre dialog og økt kundetilfredshet

- Når vi leverer en pris raskt får vi en helt annen dialog med installatør og byggherre, sier leder av tilbudsavdelingen i Sonepar, Jørgen Ulleberg, og legger til:

- På større anlegg spiller vi på lag med leverandørene våre på prising, men vi har sett at det kan ta tid. Installatøren har fått prisen, og sender det videre til byggherre, så ser vi at byggherre blir skuffet over at det tar tid. Samtidig kan prisen være «way off» i forhold til det de har forventet, det kan for eksempel skyldes overdimensjonering av anlegget.

Øker tilbudsspekteret

Det er snart to år siden Sonepar tok steget og satset på solceller.

- Det startet med en leverandør, nå har vi flere leverandører vi kan spille på, som gir oss tilgang til flere produkter og produsenter på markedet. I dag tilbyr vi et bredt spekter og kan levere solcellepaneler fra 400W til 645W, sier Ulleberg.

Installatøren kan bestille akkurat det de trenger til et gitt prosjekt og tidspunkt. Det frigjør installatøren fra å binde opp kapital i lagerbeholdning, ettersom Sonepar håndterer import, logistikk og distribuere ut til de aktuelle prosjektene.

Sonepar har god dokumentasjon på alle produktene vi leverer, samtidig som det jobbes kontinuerlig for at det skal bli enda bedre.

- Vi ønsker ikke at installatører “forkjøper” seg på billig import, og bærer risikoen med å brenne inne med flere containere med installasjonsmateriell, som i verste fall kan ende opp som ukurans, sier Borg.

«Det er ikke hyggelig å gå i en nybilbutikk å få tilbud om en 2018-modell».

- Hvis man ikke har «flow» på paneler som er lagerført, kan man fort oppleve at de begynner å bli gamle. De har ikke den nyeste teknologien. Det er ikke hyggelig å gå i en nybilbutikk å få tilbud om en 2018-modell. Når kunden investerer i et solcelleanlegg, ønsker de naturlig nok den siste teknologien, og man må ikke være redd for å spørre om budsjett, sier Borg.

Prosjektering vs budsjettering

Det råder ofte en (mis)oppfatning i markedet at prosjektering av solcelleanlegg blir gjort i en anbudsfase - Her er det sentralt med tydelig avklaring av roller og ansvar, sier kategoriansvarlig for fornybar Dag Henning Borg i Sonepar.

- Vi har et godt digitalt verktøy for å lage underlag, dette underlaget bruker vi til å beregne og for å komme med løsningsforslag, det er ikke et prosjektert anlegg. Særlig viktig er den prosjekterende sin risikovurdering. De som prosjekterer må enten være registrert i elvirksomhetsregisteret eller benytte et rådgivende ingeniørselskap som har denne kompetansen, sier Borg.

Han legger vekt på at Sonepar er en grossist som er sitt ansvar bevisst:

- Vi stiller selvfølgelig opp i prosjekteringsmøter, der vi bidrar med faglige kunnskap og løsningsforslag, som er steget før prosjektering og underveis i dette arbeidet, samtidig må vi være tydelige i kommunikasjonen med kundene i forhold til hva vi leverer. Vår rolle er å sørge for at produktene i tilbudet kunden får fungerer og er kompatible med hverandre. Så leverer vi fra oss underlag som kan inngå i en prosjektering, ut fra størrelse på inverter og paneler, forklarer han.

Økt fokus på faglige installasjoner

Den siste tiden har DSB og DLE hatt økt fokus på den faglige installasjonen av solcelleanlegg, så vel som det prosjekterte underlaget. Dette kommer frem i siste utgave av Elsikkerhet, nr 95. Her presiserer DSB viktigheten av flere forhold rundt installasjon av solceller.

- Nettopp derfor er det sentralt at det vi leverer er kompatibelt med hverandre og at installatøren får anlegget riktig prosjektert før installasjon, vi er veldig glade for jobben DSB gjør og at de tydeliggjør dette, sier Borg.

Flere artikler i denne kategorien