Sonepar Kristiansand når nye høyder

23/8/23
Om Sonepar
23/8/2023

2022 ble nok et sterkt år for Kristiansand-avdelingen, og signalene så langt i år tilsier at 2023 også gir solide resultater. - Foreløpig tegner alt til at det skal bli god aktivitet resten av året. I sør ser vi ingen mørke skyer på himmelen, sier avdelingsleder Frank Karlsen

Volumet fortsetter å vokse i sør, etter flere sterke år med innbringende prosjekter og mye aktivitet i regionen. Betydelige leveranser til flere leilighetsprosjekter, og god vekst i det lokale eiendomsmarkedet, sørger for at optimismen er på topp. Det generelle aktivitetsnivået er høyt i hele Agder. Som i de fleste store byer har alt skutt i været i Kristiansand, både veibyggingen og store prosjekter er med på å dra distriktet i riktig retning.Prosjekter til sommeren 2024

- Utviklingen på prosjektsiden er absolutt positiv, foreløpig i 2023 ser det ikke ut til at det blir mindre, men tilføringen av nye prosjekter vil nok stagnere. Vi hører fra andre bransjer, blant andre snekkere, at ordretilgangen er noe lavere etter 2023, så vet vi jo at elektrobransjen ofte er sist inne. Det er grunn til å stille spørsmålstegn til markedet på lengre sikt. De store prosjektene går helt inn i sommeren 2024, så man lever nokså godt på disse, men det er større usikkerhet knyttet til tilfanget av nye prosjekter, sier Karlsen.

Erfart mange opp- og nedturer

Karlsen har vært i el- bransjen i alle år, hvorav 23 av dem i Sonepar. Han har erfart mange opp- og nedturer og lar seg ikke vippe av pinnen om markedet tar en dipp.- Vi må bare henge på konjunkturen og være våkne i forhold til nye muligheter som byr seg - for det gjør det alltid, sier han optimistisk.Nå dukker nye segmenter opp innen det grønne skiftet, markedet vokser innenfor solceller og energieffektiviserende tiltak, både for næringsliv og privatkunder.- Vi må bare utnytte de muligheten som kommer og bli gode på de også. Det er gøy å få solceller inn i produktporteføljen, for oss og for kundene. Det kan være greit å henge seg på det grønne skiftet, bytte armaturer og legge solceller på taket. Her må vi ruste oss, for konkurransen på solceller vil bli tøffere etterhvert. I takt med at stadig flere satser i denne retningen vil nok prisen presses, sier han.

Rutinert team

Det kunnskapsrike og rutinerte teamet i ved Kristiansand-avdelingen består av to på innesalg, en i butikk og Karlsen selv som har ansvaret for utesalg og avdelingsledelse. I løpet av det siste året har Arne Langeland, som har gått av med pensjon, blitt erstattet av en nyansatt butikkansvarlig, Christoffer Hvale. Butikk og lager ligger på Lund, et industriområdet hvor de fleste grossistene er lokalisert. Avdelingen, som dekker hele sørlandsregionen, er også heldekkende på kundesiden med hovedtyngden på el-entreprenører. Porteføljen inneholder også kunder innenfor industri, kommune og fylkeskommunen.

Kjøpesentre, skoler og hytteprosjekter i pipeline

Av prosjekter har vi flere betydelige leveranser foran oss, blant annet til nytt kjøpesenter i Sørlandsparken, og et ute i Søgne. Så er det en ny skole som er under bygging, som skal stå ferdig i 2024, hvor vi skal levere materiell, sammen med Elektroxperten. Vi har leveranser foran oss til leilighetsbygg både østover i fylket så vel som sentralt. Så er det leveranser knyttet til hytteutbyggingen på Hovden med Evje Elektroservice, i tillegg til hyttene i indre og høyereliggende strøk. På Hovden er det bygget hytter over en lav sko de siste årene, og dette ser ut til å fortsette. Vi har god grunn til å tro at vi kommer til å levere materiell til flere hytteprosjekter i dette området fremover, sier han.-

Hva er det dere gjør riktig siden tilfanget av prosjekter er så stort?

- Det skyldes langsiktig satsing, solid lokal forankring og at vi kontinuerlig jobber med å pleie nettverket vårt. Dette er et evighetsarbeid, hvor vi aldri kan slakke av. Vi tar alle kunder og prosjekter like alvorlig, og er serviceinnstilt og fleksible, uansett! Det viser seg å gi gevinster. Med oss har vi salgssupport i Sonepar som gjør en fantastisk jobb. De avlaster oss når vi trenger det og bidrar til at alle kundene følges opp gjennom å yte maksimal service. De fortjener en del av æren for den gode utviklingen vi har i sør.

Flere artikler i denne kategorien