Øyner vekstmuligheter

23/8/23
Om Sonepar
23/8/2023

Sonepar Oslo ser positivt på mulighetsrommet i 2023: - Vi er godt inne på nye kunder og gode prosjekter, og satser for fullt der hvor vi øyner en mulighet for vekst, sier Salgssjef Thomas Arnedal.

På Østensjøveien 19, er Sonepar-laget på 12 i sving med å serve kunder inne- og ute. Effektene av den varslede nedgangen i entreprenørbransjen er de ikke synlig påvirket av foreløpig, men øyner isteden nye muligheter. 

- 2023 blir et spennende år. Vi har ikke merket noen spesiell nedgang, vi ser det også slik at 2023 åpner for nye muligheter: Vedvarende høye strømpriser fører til økt behov og etterspørsel strømbesparende løsninger, solceller er på full fart inn, elbilladere og styringssystemer, i tillegg fases lysrør ut i år, her er det et kjempestort markedspotensial, for oss, for kundene våre og for sluttbrukerne: Ved å skifte fra lysstoffrør til LED vil energiforbruket gå ned med mellom 40 og 60 prosent, og hvis det også blir installert lysstyring vil energibruken reduseres med ytterligere 20 til 30 prosent. Dette tilfører betydelige muligheter for oss, det er disse vi må fokusere på, sier Thomas.

“Riktig timing”

- At vi fikk inn solcelleprodukter i Sonepar i høst er helt riktig timing. Nå er ikke solceller for spesielt interesserte lenger, det er på full fart vei inn i forskrifter og byggenormer, å delta i dette løpet nå er helt avgjørende for oss. Ikke minst forventer kundene at vi er på plass, med den beste produktporteføljen og med tilhørende kompetanse, og det har vi, slår han fast.

Avdelingsleder Thomas Arnestad

Thomas startet i Sonepar i 2004, og ble avdelingsleder i februar i fjor. Nå leder han avdelingen som består av tre uteselgere, tre shop-ansvarlige, en innesalgsleder og fire inneselgere. Han har jobbet seg gradvis oppover i Sonepar-systemet.

- Jeg har hatt en smidig overgang til dagens stilling, og fungerte som salgssjef/avdelingsleder i store deler av 2021, før det var jeg Salgssjef med ansvar for utesalg i to år. Vi er fornøyde med den gruppen vi har nå, etter noen utskiftninger har vi fått inn gode erstattere. Vi er en fin gruppe, alle drar i samme retning. Jeg er heldig og har flinke folk med på laget, det er enkelt å lede en sånn gjeng!

Leverer avanserte logistikkløsninger

Kundemassen består i hovedsak av små og mellomstore elinstallatørbedrifter.

- Det et er her vår ekspertise ligger, på servicemarkedet, men stiller også sterkt på prosjekter med de mellomstore kundene. Vi leverer avanserte logistikkløsninger på større prosjekter og har også kommet oss inn på noen av de store kundene, så innenfor installasjonsmarkedet begynner vi å få en god differensiering.

Vi gjør det bra hos hovedkundene. Første halvår 2022 var noe svakere enn siste halvår som var veldig positivt. Vi har tatt noen grep som gjør at vi har kommet oss inn på nye kunder og prosjekter, blant annet gjennom å jobbe mer systematisert og metodisk, resultatet er at vi landet 2022 på en god måte. Nå er vi klare for full innsats, så får vi se hvordan resten av vinteren og våren utvikler seg, men vi er absolutt positive.

Oppgradering av lager

I forbindelse med at Sonepar Oslo flyttet fra Malerhaugen til Østensjøveien i 2019, fikk butikken en full overhaling. Nå har også lageret fått en oppgradering:

- Vi har økt varesortimentet, både på bredde og dybde, og har vi flere varer i hyllene. Her er det gjort en solid jobb fra sentralt hold, de har hjulpet til og bistått oss. Dette grepet er også med på å dra butikken utviklingen i riktig retning.

Vi er med andre ord godt rustet for 2023 og servicemarkedet, for det er det vi angriper, sier Thomas.

Flere artikler i denne kategorien