Solid utvikling i Rogaland

8/8/23
Om Sonepar
15/8/2023

Sonepar Stavanger har tilbakelagt et godt første halvår. - Markedet for elektroinstallatører er stabilt. Vi merker at etterspørselen dreier i retning av enøk-tiltak, energibesparende systemer og -produkter, sier daglig leder Magnus Eike i Stavanger avdelingen.

- Vi har hatt en meget bra start på året. I hele første halvår har utviklingen vært veldig god, sier Eike. Kundene er i hovedsak små og mellomstore elinstallatørbedrifter.

- Akkurat nå går det mye i utskifting av lysrør. Vi følger, som alltid, med på svingningene i etterspørsel. Her er Sonepar “på” både når det gjelder produktutvalg og fagkunnskap i alle ledd for å serve kundene på best mulig måte, sier Eike.

Trekløver i salg og service

Den gode veksten skriver seg ikke fra dominerende prosjekter, men snarere en jevn og god omsetning spredt over en stor kundeflate.

- Omlag 70 prosent av totalomsetningen til avdelingen kommer fra netthandel, likevel har vi travle dager i butikken, sier Eike. Med seg har han Kim Andre Helland, som tar seg av innesalg og shop, og Thomas Nesse på kontor og administrasjon.

- Selv er jeg både inne og ute. Vi har mange gode og faste kunder, med nok av oppdrag, som vi blir trukket inn i.

Betydelige byggeprosjekter på trappene

I Stavanger-området er det god driv i næringslivet, det samme gjelder for service- og privatmarkedet.

- Det gjør at kundene våre har travle dager. Stavanger står dessuten foran store byggeprosjekter: Nytt sykehus står på trappene i tillegg til flere kontorbygg. Vi har all grunn til å være optimistiske på vegne av kundene og Sonepar, sier han.

Øker investeringstakten i solcelleanlegg

Solceller blir aktuelt for stadig flere etterhvert som private og næringsaktører forbereder seg på vedvarende høye strømpriser.- Her ser vi at etterspørselen etter produkter og kompetanse bare fortsetter å øke, også her aner vi gode vekstmuligheter fremover, sier han.

Flere artikler i denne kategorien